Nakladatelství ČHMÚ

TECHNICKÉ DOKUMENTY

Systém sběru, zpracování
a hodnocení dat

 

Znečišťování a kvalita ovzduší  Atmosférická depozice

Skleníkové plyny

 

 

MĚŘICÍ KAMPAŇ
A IDENTIFIKACE ZDROJŮ KADMIA NA TANVALDSKU

V LÉTĚ 2016 A ZIMĚ 2016/2017

 

Ondřej Vlček, Helena Plachá, Miroslav Bitter, Štěpán Rychlík, Eliška Žabková, Roman Juras

 

ŠÍŘENÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ V OKOLÍ DOPRAVNÍCH KOMUNIKACÍ

 

Jan Sládeček, Josef Keder, Jan Horálek, Jana Ďoubalová, Lea Baláková, Leona Vlasáková, Václav Novák, Lucie Školoudová, Martin Beran

© ČHMÚ 2020