Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Zprávy


  19.9.2022

  Tisková zpráva


  ČHMÚ přichází s inovací na svém výstražném webu


  Z důvodu přehlednosti a názornější prezentace výstražných informací provedl Český hydrometeorologický ústav na výstražném webu několik grafických změn.

  Český hydrometeorologický ústav vydává předpovědní výstrahy a informace o výskytu velmi nebezpečných jevů. Doposud se oba typy výstražných informací zobrazovaly v jedné výstražné mapě. Od září 2022 se budou nově zobrazovat ve 2 mapách.

  V první mapě najdete přehled všech aktuálně platných předpovědních výstrah na území Česka.

  Ve druhé mapě nově zobrazujeme varování před pozorovanými jevy, které vyžadují mimořádnou pozornost a případně rychlou reakci při ochraně majetku a zdraví obyvatelstva.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  26.8.2022

  Tisková zpráva


  On-line mapování koncentrací PM – jak funguje a co od něj (ne)očekávat v neobvyklých situacích


  Operativní mapování kvality ovzduší
  Český hydrometeorologický ústav má na základě své zřizovací listiny povinnost mj. pravidelně informovat o kvalitě ovzduší na území České republiky. Aby měla veřejnost informaci o koncentracích znečišťujících látek i mimo místa stanic imisního monitoringu, zveřejňuje ČHMÚ na svých stránkách operativní mapy aktuálních koncentrací. Tyto mapy jsou konstruovány pro suspendované částice PM10, ozon O3, oxid dusičitý NO2, oxid siřičitý SO2 a oxid uhelnatý CO na základě on-line dat ze stanic automatizovaného imisního monitoringu (AIM) a plošných doplňkových dat. Cílem této tiskové zprávy je popsat na příkladu suspendovaných částic PM10 v základních rysech způsob tvorby map a určitá omezení, která je třeba brát ve zvláštních situacích v potaz.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  5.8.2022

  Tisková zpráva


  Mapování přenosu aerosolových částic z požáru z Hřenska pomocí distančních optických zařízení i pozemních stanic imisního monitoringu


  V souvislosti s rozsáhlým požárem lesního porostu v oblasti Hřenska dochází k přenosu aerosolových částic a dalších znečišťujících látek nejen do blízkého okolí, ale také na poměrně velké vzdálenosti. Vše závisí na konkrétních meteorologických a rozptylových podmínkách.

  V dokumentu níže najdete případovou studii přenosu znečištění z rozsáhlých požárů v Hřensku 26. 7. 2022.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  26.7.2022

  Tisková zpráva


  Výhled počasí s ohledem na rozsáhlé požáry v Hřensku


  Rizika spojená se zhoršenou kvalitou ovzduší
  v důsledku požárů


  Z hlediska vývoje srážek neočekáváme do pátku takřka žádné srážky v zasažené oblasti. První srážky by oblast měly zasáhnout v noci na sobotu a během soboty, množství zatím nelze příliš specifikovat.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  12.7.2022

  Tisková zpráva


  Finální vyhodnocení terénního průzkumu škod způsobených tornádem
  13. 6. 2022 v Lanžhotě


  V průběhu letošní bouřkové sezóny se vyskytla již tři tornáda, naštěstí všechna jen slabé intenzity. Největší pozornost si získalo tornádo, které 13. června zasáhlo město Lanžhot na Břeclavsku a způsobilo škody jak na střechách domů, tak i na místní zeleni. Z definitivního závěru šetření bylo na základě škod tornádo ohodnoceno stupněm IF1+, tedy na samé horní hranici pro označení jako slabé tornádo.


  Další informace včetně podrobností i mapy zasažené oblasti najdete v podrobnější zprávě.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).>> Archiv

Výstražné informace

Sucho

Aktuality


  23.9.2022

  Časopis
  Meteorologické zprávy

  Můžete si stáhnout z našich stránek letošní 4. číslo časopisu „Meteorologické zprávy”.


  Hlavní články v čísle:

  1. Zpráva Světové meteorologické organizace o stavu klimatu ve světě v roce 2021
  2. Vývoj českých meteorologických slovníků v mezinárodním kontextu
  3. Možnosti tvorby operativních map PM2,5 s využitím modelu CAMx


  16.9.2022

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava
  8-2022

  K dispozici je letošní 8. číslo „Zpravodaje” s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji v měsíci srpnu. V tomto vydání přinášíme jako zajímavost „Identifikace zdrojů znečišťování ovzduší benzo [a]pyrenem v okolí městské části Ostravy-Radvanic”.


  15.9.2022

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v srpnu 2022

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v České republice v srpnu 2022 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek kvality ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za srpen 2022 naleznete zde.


  29.8.2022

  Vodohospodářské hry pod taktovkou ČHMÚ se vydařily.

  Letošní Vodohospodářské sportovní hry jsou u konce a znají své vítěze: info.chmi.cz/ vhsh/vysledky.pdf.
  Dlouho očekávané přátelské klání odborníků starajících se o českou vodu se uskutečnilo 25. – 28. 8. Epidemie covidu měla sice na svědomí přestávku – ale o to větší radost přineslo setkání po 2 letech - a samozřejmě i náležitý „drajf“ soutěžím.
  Byli jsme svědky heroických sportovních výkonů a nechyběla ani dobrá nálada, humorné momenty a fandění „vlastním“ i soupeřům - hodné Emila Zátopka.
  Všem 17 skvělým týmům děkujeme za účast. A borcům z ČHMÚ navíc za úžasné 3. místo, které vybojovali v těžké a kvalitní konkurenci. Děkujeme!!!
  V letošním roce byl ČHMÚ zároveň organizátorem a hostitelem her. Velké díky proto patří vám všem za slova chvály (všechny organizátory moc potěšila) a těšíme se na viděnou zase při příštích hrách – které se určitě také vydaří.  24.8.2022

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v červenci 2022

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v České republice v červenci 2022 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek kvality ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za červenec 2022 naleznete zde.


>> Archiv