Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Zprávy


  20.1.2022

  Tisková zpráva


  Vydáváme zprávu o kvalitě ovzduší za rok 2021


  Rok 2021 byl z hlediska kvality ovzduší velmi příznivý. Koncentrace látek znečišťujících ovzduší dosáhly v roce 2021 v rámci posledního desetiletí nejnižších až druhých nejnižších hodnot (po historicky nejlepším roce 2020).


  Úsek kvality ovzduší ČHMÚ vydává předběžnou zprávu týkající se zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek na území České republiky v roce 2021.


  V roce 2021 došlo k překročení imisního limitu pro 24hodinovou koncentraci PM10 a pro průměrnou roční koncentraci PM2,5 pouze na několika stanicích situovaných převážně v Moravskoslezském kraji. Dále byl na nízkém počtu stanic překročen imisní limit pro přízemní ozon. V roce 2021 byla vyhlášena pouze jedna smogová situace, a to v prosinci v Moravskoslezském kraji.


  Relativně nízké koncentrace polutantů v roce 2021 lze přisoudit pokračujícímu poklesu emisí díky již realizovaným opatřením pro zlepšení kvality ovzduší, příznivým meteorologickým podmínkám během teplejší části roku a příznivějším rozptylovým podmínkám v závěru roku. V důsledku opatření proti šíření koronaviru a následného snížení intenzity dopravy lze předpokládat pokles emisí, zejména oxidů dusíku.


  V dubnu bude zveřejněna II. část předběžné zprávy, v rámci které jsou hodnoceny koncentrace karcinogenního benzo[a]pyrenu. U této látky lze jako v minulých letech předpokládat překročení ročního imisního limitu na řadě lokalit.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).



  6.1.2022

  Tisková zpráva


  Klimatologická ročenka za rok 2020 vychází v unikátní interaktivní podobě


  Úsek meteorologie a klimatologie Českého hydrometeorologického ústavu zveřejňuje „Klimatologickou ročenku České republiky 2020” v interaktivní formě.
  Interaktivní ročenka v odkazu zde
  https://info.chmi.cz.
  Obsah jednotlivých kapitol ve webové interaktivní ročence je zajímavě a moderně zpracován ve formě textů, map, tabulek a grafů. Veškerý obsah ročenky si může čtenář stáhnout k dalšímu využití.
  Grafy je možné si uložit ve formátech svg, png, nebo csv. U některých grafů je možné použít zoom, samozřejmostí je interaktivní odečet hodnot posunem po ose. Mapa se po kliknutí zvětší a je možné ji stáhnout v jpg formátu.
  Hodnoty v tabulkách je možné řadit dle vybraného sloupce. Prvním kliknutím se řádky v tabulce seřadí vzestupně podle sloupce, jehož záhlaví bylo kliknuto. Dalším kliknutím do záhlaví stejného sloupce docílíte sestupného řazení. V tabulkách je také umožněno filtrování a hledání. Pod záhlavím každého sloupce je dynamické textové pole, kam je možné zadat hledaný výraz či jeho část. Filtry je možné vzájemně kombinovat, tzn. filtrovat jeden sloupec např. podle číselné hodnoty a ve vyfiltrovaných řádcích dále filtrovat podle jiného sloupce. Je také možné řádky filtrovat i na základě logických matematických operací. Tabulky si lze stáhnout ve formátech json, csv, xlsx a doc. Výše popsané funkce jsou blíže uvedeny v nápovědě tabulek.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).



  22.12.2021

  Tisková zpráva


  Vychází hydrologická ročenka České republiky za rok 2020



  Úsek hydrologie Českého hydrometeorologického ústavu zveřejňuje elektronickou publikaci „Hydrologická ročenka České republiky 2020”. Z hlediska odtoku se jednalo o rok značně proměnlivý (regionálně i v průběhu času). Rokem 2020 byla ukončena perioda předchozích suchých let, ačkoliv ještě v dubnu byly zaznamenány místy rekordně nízké úrovně stavů vod. Červen pak přinesl sérii přívalových povodňových událostí ve východní části území. Mezi nejvýznamnější patřily povodně na Uničovsku 7. a 8. června. Naopak na severozápadě, především v podzemních vodách, přetrval stav sucha.


  Prezentace a zhodnocení hydrologických poměrů a výsledky monitoringu jakosti a množství povrchových a podzemních vod na území ČR jsou doplněny vybranými extrémy dosaženými v roce 2020.


  Tradice vydávání hydrologických ročenek sahá k počátkům hydrologické služby na našem území v sedmdesátých letech 19. století. Po přerušení v druhé polovině minulého století eviduje Český hydrometeorologický ústav ucelenou nepřerušenou řadu ročenek od roku 1992.


  Hydrologická ročenka v odkazu zde.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).



  16.12.2021

  Tisková zpráva


  Úsek meteorologie a klimatologie Českého hydrometeorologického ústavu zveřejňuje elektronickou publikaci „Klimatologická ročenka České republiky 2020”.



  Klimatologická ročenka za rok 2020 volně navazuje na ročenky Ovzdušných srážek a ročenky povětrnostních pozorování, které byly vydávány od 20. let minulého století do roku 1978. Po více než čtyřiceti letech tak obnovujeme tradici souhrnných ročních klimatologických hodnocení. Celorepubliková hodnocení a roční přehledy jsou doplněny extrémy prvků dosaženými v roce 2020 a během celé doby jejich sledování, a to i pro jednotlivé měsíce a území krajů.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).



  3.12.2021

  Tisková zpráva


  Nové sněhové zpravodajství přináší data z více jak 150 stanic



  Od prosince 2021 je k dispozici nová dynamická tabulka v prostředí Hlásné a předpovědní povodňové služby, která zobrazuje denně aktualizovaná data o celkové výšce sněhu z více jak 150 stanic.


  Sněžení letos dorazilo do Česka poněkud později. Po víkendovém zimním počasí (27.-28. 11. 2021) s 5–15 cm nového sněhu na větší části Moravy následovalo úterní sněžení na většině území ČR. Tato sněhová nadílka přinesla např. na hřebenech Šumavy za 1 den až 40 cm nového sněhu. I výhled na nadcházející dny vypadá pro příznivce zimních sportů velmi nadějně.


  Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) tradičně informuje o výšce sněhu na horách v obvyklých denních přehledech na svém webu a data dále přebírají i ostatní média.


  Odkaz: https://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_snh_list.php je uveden na hlavní stránce ČHMÚ pod textem „Sněhové zpravodajství”.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).



>> Archiv

Výstražné informace

Sucho

Aktuality


  25.1.2022

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava
  12-2021

  K dispozici je letošní 12. číslo „Zpravodaje” s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji v měsíci prosinci. V tomto vydání přinášíme jako zajímavost článek „Předběžné hodnocení kvality ovzduší v roce 2021 v Moravskoslezském a Olomouckém kraji z hlediska suspendovaných částic”.


  21.1.2022

  Časopis Meteorologické zprávy

  Můžete si stáhnout z našich stránek letošní 6. číslo časopisu „Meteorologické zprávy”.


  Hlavní články v čísle:

  1. Jak se změnila atmosférická depozice síry a dusíku v našich lesích za poslední čtvrtstoletí?
  2. Databáze výskytu konvektivních húlav v ČR za období 1969-2020
  3. Extrémní povodně v ČR 1118-2021 a jejich mapové zpracování v nové aplikaci
   Krolmus-MEF


  17.1.2022

  Zlepšujeme služby pro veřejnost.

  V pondělí 17. 1. 2022 spouštíme službu, která umožňuje volajícímu rychlou informaci na často frekventované dotazy a to v rámci centrálního telefonního čísla 244 03 1111, na kterém byla ve spolupráci s O2, umístěna automatická spojovatelka IVR (Interactive Voice Response).

  Jedná se o automatický systém hlasového menu, který po dovolání volajícího přivítá, představí mu možnosti, přesměruje a poradí v určitých předem vytipovaných a frekventovaných dotazech.

  Často se nám stávalo, že lidé potřebovali informace a díky složitosti webového portálu, nedokázali najít tu správnou cestu, kontakt. I to byl důvod pro rozhodnutí, že nabídneme veřejnosti přesměrování, nebo doporučení kam se obrátit a jak si efektivně poradit se svým dotazem.

  Celý systém budeme monitorovat a vyhodnocovat. Když zjistíme, že daná služba z hlavního menu není využívána, nebo je poptávka po jiných, upravíme hlavní menu tak, abychom naplnili přání a dotazy veřejnosti”, uvádí Monika Hrubalová z Tiskového a informačního oddělení Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).


  11.1.2022

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v prosinci 2021

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v České republice v prosinci 2021 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek kvality ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za prosinec 2021 naleznete zde.


  4.1.2022

  Rozšiřujeme mediální spolupráce

  Jsme rádi, že významné mediální společnosti na českém trhu oceňují služby a servis Českého hydrometeorologického ústavu.
  Koncem léta roku 2021 byla zahájena spolupráce s portálem seznam.cz, který zobrazuje u informací o počasí také aktuálně platné výstražné informace ČHMÚ a koncem loňského roku jsme navázali spolupráci s dalším mediálním hráčem na českém trhu - technologickou společností Flashnews.com. Díky jejich aplikaci se tak potřebné výstražní informace dostanou cíleně k dalším lidem, kterých se naše varování přímo dotýká.


>> Archiv