Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Zprávy


  2.2.2023

  Tisková zpráva


  Umístění ledna 2023 v 249leté klementinské teplotní řadě


  Leden 2023 měl v Praze-Klementinu průměrnou měsíční teplotu 4,9 °C, což znamená odchylku od normálu +3,3 °C. S touto odchylkou byl teplotně silně nadnormální. Celkově se na této stanici leden 2023 umístil na 6. místě z 249 dosavadních lednů od roku 1775, takže se vešel mezi 2,5 % nejteplejších lednů za toto období.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  23.1.2023

  Tisková zpráva


  Předběžná zpráva s hodnocením kvality ovzduší za rok 2022


  Rok 2022 byl z hlediska kvality ovzduší příznivý, podobně jako předešlé roky 2020 a 2021. Koncentrace hodnocených znečišťujících látek, vyjma přízemního ozonu, dosáhly v roce 2022 v rámci hodnoceného období 2012–2022 druhých nejnižších hodnot (v případě oxidu uhelnatého nejnižších hodnot). Koncentrace hodnocených látek znečišťujících ovzduší, s výjimkou přízemního ozonu, za období 2012–2022 významně klesaly.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  16.1.2023

  Tisková zpráva


  Umístění roku 2022 v 248leté klementinské teplotní řadě


  Rok 2022 měl v Praze-Klementinu průměrnou roční teplotu 12,4 °C, což znamená odchylku +1,1 °C od normálu 1991-2020. S touto odchylkou byl rok 2022 teplotně silně nadnormální. Celkově se rok 2022 umístil na pátém místě z 248 dosavadních roků od roku 1775. Všechny čtyři teplejší roky než 2022 se vyskytly v posledních 10 letech a šlo o roky 2018, 2019, 2014 a 2015. Dne 31. 12. byla naměřena dosud nejvyšší průměrná denní teplota v prosinci od roku 1775.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  13.1.2023

  Zpráva


  Rok 2022 v Česku


  Rok 2022 byl s průměrnou teplotou 9,2 °C a s odchylkou +0,9 °C od normálu 1991–2020 nadnormální (+1,7 °C od normálu 1961–1990), a je tak dalším „teplým“ rokem v řadě. Od roku 1996 zaznamenáváme v Česku pouze roky normální a v různém stupni nadnormální. Teplotní odchylka od normálu 1991-2020 v jednotlivých měsících kolísala od +3,2 °C v únoru až po −2,1 °C v dubnu. Roční srážkový úhrn 632 mm zařazuje rok mezi roky srážkově normální (normál za období 1991−2020 je v Česku 684 mm). Nejvíce srážek, v průměru 101 mm, což bylo 123 % normálu, napadlo v Česku v červnu a nejméně, v průměru jen 16 mm, to je 35 % normálu, v březnu. V průběhu roku bylo vydáno 159 výstrah a 116 informací o výskytu nebezpečného jevu, tj. celkem 275 výstražných informací.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  10.1.2023

  Tisková zpráva


  Prosinec 2022 na území Česka


  Prosinec 2022 na území ČR hodnotíme jako teplotně i srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 0,3 °C byla o 0,7 °C vyšší než normál 1991–2020. Zaznamenali jsme však velmi chladnou druhou dekádu měsíce a extrémně teplý závěr roku. V průměru spadlo na území ČR za prosinec 50 mm srážek (109 % normálu 1991–2020). Sníh ležel po více dní i v nižších polohách. Průměrná délka slunečního svitu byla tento měsíc 33,7 hodin, což činí 84 % normálu 1991–2020.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).>> Archiv

Výstražné informace

Sucho

Aktuality


  2.2.2023

  Počasí v Plzeňském
  a Karlovarském kraji
  v roce 2022

  V roce 2022 dosáhla v Plzeňském kraji průměrná roční teplota 9,1 °C, což představuje odchylku +1,1 °C od dlouhodobého teplotního průměru 1991–2020 (teplotně silně nadnormální). Průměrně spadlo 694,9 mm srážek, což představuje 98,5 % dlouhodobého průměru úhrnu srážek 1991–2020 (srážkově normální). V Karlovarském kraji dosáhla v roce 2022 průměrná roční teplota 8,1 °C, což představuje odchylku +1,1 °C od dlouhodobého teplotního průměru 1991–2020 (teplotně silně nadnormální). Průměrně spadlo 636,3 mm srážek, což představuje 85,0 % dlouhodobého průměru úhrnu srážek 1991–2020 (srážkově podnormální).
  Celou zprávu včetně podrobností naleznete zde.


  1.2.2023

  Počasí v Plzeňském
  a Karlovarském kraji
  v prosinci 2022

  V prosinci dosáhla v Plzeňském kraji průměrná měsíční teplota 0,4 °C, což představuje odchylku +0,7 °C od dlouhodobého teplotního průměru 1991–2020. Průměrně spadlo 48,2 mm srážek, což představuje 93,1 % dlouhodobého průměru úhrnu srážek 1991–2020.
  V Karlovarském kraji dosáhla v prosinci průměrná měsíční teplota -0,5 °C, což představuje odchylku +0,5 °C od dlouhodobého teplotního průměru 1991–2020. Průměrně spadlo 50,6 mm srážek, což představuje 78,5 % dlouhodobého průměru úhrnu srážek 1991 – 2020.
  Celou zprávu včetně podrobností naleznete zde.


  26.1.2023

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava
  12-2022

  K dispozici je letošní 12. číslo „Zpravodaje” s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském, Zlínském a Olomouckém kraji v měsíci prosinci. V tomto vydání přinášíme jako zajímavost článek o sněhové nadílce a vánoční oblevě v prosinci 2022.


  25.1.2023

  Měření kvality ovzduší s dotací Moravskoslezského kraje

  V letošním roce ČHMÚ provádí další měření znečištění ovzduší dotovaná z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
  Více zde.


  24.1.2023

  Časopis
  Meteorologické zprávy

  Můžete si stáhnout z našich stránek letošní 6. číslo časopisu „Meteorologické zprávy”.


  Hlavní články v čísle:

  1. Informační systém o stavu a vývoji sucha na území České republiky
  2. Obrazová dokumentace povodně 1872, její mimořádnost a využití
  3. Následky bow echa 23. 6. 2021 v oblasti Jaderné elektrárny Temelín


>> Archiv