Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Nabídky zaměstnání -

Ochrana osobních údajů uchazečů o zaměstnání (GDPR)

V rámci výběrového řízení, na které se hlásíte, a za jehož účelem zasíláte životopis s Vašimi údaji do ČHMÚ, Vám sdělujeme, že tyto Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu do ukončení výběrového řízení. Po tomto termínu budou Vaše osobní údaje předepsaným způsobem skartovány.


Dále s odesláním Vašich osobních údajů do ČHMÚ k danému účelu udělujete ČHMÚ souhlas se zpracováním svých osobních údajů po dobu trvání výběrového řízení, do kterého se přihlašujete.


V případě odvolání tohoto souhlasu po dobu trvání výběrového řízení, berte na vědomí, že toto jednání může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento souhlas vydán, pokud tento účel nelze dosáhnout jinak.


Zpracování osobních údajů bude probíhat v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).


Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a v souladu s příslušnou legislativou (GDPR) máte právo:

 • svůj souhlas odvolat a to i bez udání důvodu,
 • na přístup k již poskytnutým údajům,
 • na opravu poskytnutých údajů,
 • na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán.


Český hydrometeorologický ústav, pobočka Plzeň

nabízí volnou pozici

Technik Imisního monitoringu kvality ovzduší

Popis činnosti:

Obsluha stanic „Státní sítě imisního monitoringu“ v regionu jihozápad, spolupráce na vyhodnocení výsledků měření kvality ovzduší.

Požadujeme:
 • ÚSO technického směru
 • 1 rok v oboru elektrotechniky
 • 1 rok v oboru elektrotechniky
 • řidičský průkaz skupiny B
 • schopnost komunikace, práce v kolektivu, samostatnost, flexibilita
 • zdravotní způsobilost pro práci v terénu

Písemné nabídky, doplněné strukturovaným životopisem zašlete e-mailem, nebo na adresu: 
Český hydrometeorologický ústav
pobočka Plzeň – odd. kvality ovzduší
Mozartova 1237/41
323 00 Plzeň
Termín ukončení zaslání nabídek: 31. 8. 2021
Odesláním dokladů poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů  v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.
 

Nabízíme:
 • zajímavou a tvůrčí práci
 • pracovní smlouvu na dobu určitou na 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou
 • plat a odměnu dle plat. tř. 9, podle NV ČR č. 341/2017 Sb., NV ČR č. 222/2010 Sb a ZP ČR č. 262/2006 Sb.,
 • pružnou pracovní dobu
 • zaměstnanecké výhody (5 týdnů dovolené, stravenky, příspěvek z FKSP, 5 dnů zdravotního volna)
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Plzeň
Mozartova 1237/41
323 00 Plzeň

Datum nástupu:
Od 1. 9. 2021 nebo dle dohody
Kontakt:
Ing. Tomáš Fory, e-mail: tomas.fory@chmi.cz, tel: 604 221 364

Český hydrometeorologický ústav, Úsek kvality ovzduší, Centrální laboratoře imisí

hledá pracovníka/pracovnici na pozici:

chemik-analytik

Popis činnosti:

Práce v analytické laboratoři stanovující stopové koncentrace znečišťujících látek v ovzduší (spektrální metody –AAS, ICP-MS a další – včetně jim předcházejících úprav vzorků).

Požadujeme:
 • VŠ chemického nebo přírodovědného zaměření
 • znalost práce v chemické laboratoři
 • praxe na AAS a ICP-MS výhodou
 • znalost akreditačních předpisů a problematiky zabezpečení kvality v laboratoři výhodou
 • pečlivost a odpovědný přístup
 • znalost anglického jazyka alespoň na pasivní úrovni
 • znalost češtiny alespoň na úrovni B2
 • odhodlanost pracovat a učit se novým dovednostem
 • schopnost komunikace, samostatnost, flexibilita, práce v týmu
 • dobrá znalost práce s PC (OS MS Windows 10, MS Office…)
 • optimismus

Odesláním dokladů  poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů  v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.

Nabízíme:
 • zajímavou a tvůrčí práci na 60% úvazek
 • odpovídající platové ohodnocení (tarifní – státní zaměstnanci)
 • zaměstnanecké výhody (závodní stravování, pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, zaměstnanecký příspěvek z FKSP (např. na rekreaci, kulturu, sport, vzdělávání, penzijní připojištění…)
 • smlouvu na dobu určitou (1 rok), s možností prodloužení (zástup za RD)
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav
Centrální laboratoře imisí
Generála Šišky 942
Praha 4 - Kamýk
 

Datum nástupu:
ihned nebo dle dohody
Kontakt:
E. Svobodová, e-mail: eliska.svobodova@chmi.cz, tel.: 244 033 488

Český hydrometeorologický ústav

nabízí volnou pozici v oddělení biometeorologických aplikací

Meteorolog - specialista

Popis činnosti:

Zpracování pravidelných provozních výstupů, posudků a studií v oblasti agrometeorologie a biometeorologie.

Požadujeme:
 • VŠ vzdělání
 • znalost práce na PC (MS Office) a se softwarem R
 • pečlivost a schopnost samostatné práce, dobré komunikační schopnosti, aktivní přístup k práci, ochotu a schopnost učit se nové věci
 • znalost AJ (pasivní podmínkou, aktivní výhodou)

Písemné nabídky, doplněné strukturovaným životopisem a přehledem praxe zasílejte na e-mailovou adresu martin.mozny@chmi.cz.
Odesláním dokladů  poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů  v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.

Nabízíme:
 • zajímavou práci s možností zapojení se do vědecko-výzkumných aktivit
 • pružnou pracovní dobu
 • zajímavou práci na plný úvazek (s možností zkráceného)
 • plat a odměna podle NV ČR č. 341/2017 Sb. a ZP ČR č. 262/2006 Sb. v T12
 • zaměstnanecké výhody (příspěvek FKSP, dovolená 5 týdnů, 5 dní zdravotní volno, závodní stravování)
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4 – Komořany

Datum nástupu:
dle dohody
Kontakt:
Dr. Ing. Martin Možný, e-mail: martin.mozny@chmi.cz

Český hydrometeorologický ústav, Oddělení všeobecné klimatologie

nabízí volnou pozici:

Odborný pracovník Oddělení všeobecné klimatologie – meteorolog specialista

Popis činnosti:
 • Zpracování odborných klimatologických posudků
 • Statistická analýza a zpracování dat meteorologických prvků
 • Příprava postupů pro provádění odborných klimatologických činností
Požadujeme:
 • VŠ vzdělání přírodovědného, matematicko-fyzikálního či technického směru, v rámci kterého byla absolvována zkouška z meteorologie a klimatologie
 • znalost práce na PC (MS Office, pokročilá znalost MS Excel), schopnost naučit se specializované programy
 • zkušenost se statistickou analýzou dat a s hromadným zpracováním dat
 • programovací schopnosti výhodou
 • znalost práce s dotazovacím jazykem SQL, matematickým softwarem R a práce v ArcGIS výhodou
 • znalost AJ (pasivní podmínkou, aktivní výhodou)
 • pečlivost a schopnost samostatné práce, dobré komunikační schopnosti, aktivní přístup k práci, ochotu a schopnost učit se nové věci

Písemné nabídky, doplněné strukturovaným životopisem a přehledem praxe zasílejte na e-mailovou adresu lenka.crhova@chmi.cz.

Odesláním dokladů v souladu se zákonem č.110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů v platném znění, poskytuje uchazeč souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.

Nabízíme:
 • zajímavou práci s možností zapojení se do vědecko-výzkumných aktivit v rámci Oddělení všeobecné klimatologie
 • pružnou pracovní dobu
 • plný úvazek
 • plat a odměna podle NV ČR č. 341/2017 Sb. v platném znění, třída 12
 • zaměstnanecké výhody (příspěvek FKSP, dovolená 5 týdnů, indispoziční volno 5 dní, závodní stravování)
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4 – Komořany

Datum nástupu:
dle dohody
Kontakt:
RNDr. Lenka Crhová, Ph.D., e-mail: lenka.crhova@chmi.cz

Český hydrometeorologický ústav, Úsek meteorologie a klimatologie

vypisuje výběrové řízení na pozici

Systémový inženýr v Odboru letecké meteorologie

Popis činnosti:
 • Instalace, opravy a údržba senzorů, systému a systémových komponent systému AWOS Avimet.
 • Koncepce systému AWOS Avimet a jeho vazby na další systémy zejména pro službu řízení letového provozu včetně zajištění optimálního využití systému pro potřeby civilního letectví.
 • Řešení provázanosti počítačových sítí ČHMÚ na organizace civilního letectví z hlediska rychlé dodávky a bezpečnosti dat.
 • Provádění pravidelných komplexních kontrol letecké meteorologické techniky.
 • Provádění výcviku smluvních techniků na regionálních letištích a vybraných meteorologů-prognostiků a meteorologů-pozorovatelů.
 • Definování potřeb dalšího vývoje speciálního automatizovaného meteorologického systému pro civilní letectví AWOS Avimet a jeho hw a sw vybavení.
Požadujeme:
 • VŠ/(SŠ) vzdělání - zaměření elektro-slaboproud
 • Znalost anglického jazyka slovem i písmem
 • Znalost práce na PC (MS Office, specializované programy)
 • Řidičský průkaz skupina B
 • Odborná způsobilost dle Vyhlášky č. 50/1978

Písemné přihlášky doplněné motivačním dopisem, strukturovaným životopisem a přehledem odborné praxe zasílejte na adresu:

Český hydrometeorologický ústav
RNDr. Bohumil Techlovský - vedoucí Odboru letecké meteorologie
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4 – Komořany

nebo na e-mail: bohumil.techlovsky@chmi.cz.

Odesláním dokladů v souladu se zákonem č.110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů v platném znění, poskytuje uchazeč souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.

Nabízíme:
 • Zajímavou práci
 • Plat a odměnu podle zák. č. 262/2006 Sb. a NV č. 564/2006 Sb.
 • Pružnou pracovní dobu
 • Zaměstnanecké výhody (5 týdnů dovolené, stravenky, příspěvek z FKSP)
Pracoviště:

Praha/Ruzyně

Datum nástupu:
Co nejdříve dle dohody.
Kontakt:
RNDr. Bohumil Techlovský, e-mail: bohumil.techlovsky@chmi.cz

Český hydrometeorologický ústav, Úsek kvality ovzduší, Oddělení emisí a zdrojů

hledá pracovníka na plný úvazek na pozici:

Pracovník kvality ovzduší

Popis činnosti:

Zpracování inventarizace emisí znečišťujících látek, spolupráce na koordinaci celkové inventarizace emisí, řešení technické a legislativní problematiky ochrany ovzduší.

Požadujeme:
 • VŠ technického nebo přírodovědného zaměření, výhodou přehled v oblasti ochrany ovzduší, emisí
 • AKTIVNÍ AJ (účast na jednáních odborných skupin k závazkům EU)
 • práce s PC - Microsoft Office, internet, základy práce s GIS výhodou
 • základní znalost některého z jazyků (např. R, Python, fortran, C apod.)
 • schopnost komunikace, samostatnost, flexibilita
Nabízíme:
 • zajímavou práci s možností kontaktů v zahraničí
 • spolupráce na přípravě a koordinaci národní inventarizace emisí znečišťujících látek
 • plat a odměna podle NV ČR č. 564/2006 Sb. a ZP ČR č. 262/2006 Sb.
 • závodní stravování, pružná pracovní doba
 • zaměstnanecké výhody (rekreace, příspěvek FKSP, dovolená 5 týdnů)
 • plný úvazek (podle domluvy s možností zkráceného)
 • nástup od května 2021
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4 – Komořany

Datum nástupu:
2.5. 2021 nebo později dle dohody
Kontakt:
Ing. Pavel Machálek, e-mail: pavel.machalek@chmi.cz

Český hydrometeorologický ústav

nabízí volnou pozici:

Personalista s přesahem do mzdového účetnictví

Popis činnosti:
 • Kompletní zajištění agendy vzdělávání zaměstnanců
 • V případě potřeby zástup za personalistku a mzdovou účetní (například činnosti související se vznikem, změnami nebo ukončování PP, činnosti související se zúčtováním výplat)
Požadujeme:
 • minimálně SŠ vzdělání
 • znalosti z oblasti personalistiky a mezd
 • samostatnost, spolehlivost, pečlivost
 • komunikativnost, flexibilita, odolnost vůči stresu
 • znalost VEMA výhodou

V případě Vašeho zájmu pošlete svůj životopis na email: petra.mrackova@chmi.cz.
Odesláním dokladů v souladu se zákonem č.110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů v platném znění, poskytuje uchazeč souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.

Nabízíme:
 • Práci ve stabilní a důvěryhodné instituci
 • Zaměstnanecké výhody (závodní stravování, pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna, příspěvek z FKSP
 • Pracovní smlouva na dobu určitou na 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou
 • Plat a odměna podle NV ČR č. 341/2017 Sb. v platném znění.
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4 - Komořany

Datum nástupu:
nástup možný ihned
Kontakt:
Ing. Petra Mračková, email: petra.mrackova@chmi.cz