Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Nabídky zaměstnání -

Ochrana osobních údajů uchazečů o zaměstnání (GDPR)

V rámci výběrového řízení, na které se hlásíte, a za jehož účelem zasíláte životopis s Vašimi údaji do ČHMÚ, Vám sdělujeme, že tyto Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu do ukončení výběrového řízení. Po tomto termínu budou Vaše osobní údaje předepsaným způsobem skartovány.


Dále s odesláním Vašich osobních údajů do ČHMÚ k danému účelu udělujete ČHMÚ souhlas se zpracováním svých osobních údajů po dobu trvání výběrového řízení, do kterého se přihlašujete.


V případě odvolání tohoto souhlasu po dobu trvání výběrového řízení, berte na vědomí, že toto jednání může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento souhlas vydán, pokud tento účel nelze dosáhnout jinak.


Zpracování osobních údajů bude probíhat v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).


Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a v souladu s příslušnou legislativou (GDPR) máte právo:

 • svůj souhlas odvolat a to i bez udání důvodu,
 • na přístup k již poskytnutým údajům,
 • na opravu poskytnutých údajů,
 • na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán.


Český hydrometeorologický ústav

hledá pracovníka na pozici:

Pracovník kvality ovzduší – technik imisního monitoringu (IM)

Popis činnosti:
 • Pravidelná obsluha stanic IM
 • Údržba a servis stanic IM, včetně nastavení přístrojového vybavení stanic
 • Zabezpečení přenosu dat ze stanic do centra, podíl na verifikaci dat
 • Metrologické činnosti - kalibrace přístrojů IM
 • Podíl na zpracování naměřených vzorků
 • Podíl na zpracování naměřených dat
 • Podíl na přípravě projektových měření
 • Řízení služebního vozidla bez přiděleného řidiče
Požadujeme:
 • Úplné střední odborné vzdělání technického směru
 • Znalosti práce v chemické laboratoři výhodou
 • Znalost práce s PC (MS Office)
 • Řidičské oprávnění skupiny B

Ostatní předpoklady:

 • Organizační a komunikační schopnosti
 • Znalost normy ČSN EN ISO/IEC 17025 výhodou
 • Flexibilita, pečlivost, spolehlivost a schopnost samostatné práce
 • Fyzická zdatnost – práce v terénu

 

Písemné nabídky, doplněné strukturovaným životopisem a přehledem odborné praxe zasílejte na e-mailovou adresu: hradec@chmi.cz

Odesláním dokladů, v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění, poskytuje uchazeč souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.
 

Nabízíme:
 • Plat a odměna podle NV ČR č. 341/2017 Sb. v platném znění
 • Pružná pracovní doba
 • Zaměstnanecké výhody (dovolená 5 týdnů, stravenky, příspěvek FKSP, indispoziční volno)
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav
Pobočka Hradec Králové
Dvorská 410
503 11 Hradec Králové – Svobodné Dvory
 

Datum nástupu:
1. 7. 2024, případně dle dohody
Kontakt:
Mgr. Jan Komárek, vedoucí oddělení kvality ovzduší / 605 228 142

Český hydrometeorologický ústav

nabízí volnou pozici:

Pracovník kvality ovzduší – správce aplikací (zástup za rodičovskou dovolenou)

Popis činnosti:
 • Správa aplikací pro práci s databázemi kvality ovzduší
 • Zpracování a vyhodnocování dat, včetně jejich kontroly
 • Odborná a technická spolupráce na projektech a ročenkách
 • Návrhy na další rozvoj Informačního systému kvality ovzduší
Požadujeme:
 • Vzdělání VŠ přírodovědného nebo technického směru (výhodou zaměření na ochranu ŽP)
 • Znalost práce s výpočetní technikou (min. MS Office)
 • Znalost anglického jazyka (min. B1)
 • Výhodou zkušenost s hromadným zpracováním dat nebo znalost práce s nástroji GIS

Písemné nabídky, doplněné životopisem a přehledem praxe zasílejte na e-mailovou adresu: vaclav.novak@chmi.cz
Vybraní kandidáti budou pozvání k pohovoru.
Odesláním dokladů poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.

Ostatní předpoklady:

 • Organizační a komunikační schopnosti
 • Flexibilita, pečlivost a schopnost samostatné práce
Nabízíme:
 • Zajímavou práci na plný úvazek
 • Platové zařazení – NV ČR č. 340/2017 Sb. (pro veřejnou správu), základní tarifní mzda 12. platové třídy s možností osobního hodnocení po zapracování
 • Pružnou pracovní dobu
 • Zaměstnanecké výhody (dovolená 200 hodin, příspěvek FKSP, zdravotní volno)
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 2050/17
143 06 Praha 4 – Komořany
 

Datum nástupu:
Srpen/Září 2024, případně dle dohody
Kontakt:
Ing. Václav Novák, vedoucí oddělení ISKO / 244032402; Email: vaclav.novak@chmi.cz

Český hydrometeorologický ústav

nabízí volnou pozici:

Koordinátor projekcí skleníkových plynů a odborník na emise skleníkových plynů z odpadů

Popis činnosti:

Hledáme nového kolegu/kolegyni do našeho kolektivu oddělení Kvality ovzduší na ČHMU v Komořanech. Pokud se zajímáš o životní prostředí a jeho budoucí vývoj ti není lhostejný, tak ti nabízíme perspektivní práci, ve které se seznámíš s mnoha parametry, které nekompromisně ovlivňují globální oteplování a tím i kvalitu našich životů. Tyto parametry se naučíš zpracovávat a dávat je do širšího kontextu budoucího vývoje. Skleníkový jev je celosvětovým tématem vyžadující mezinárodní komunikaci a spolupráci, procvičíš si jak cizí jazyk, tak i formální vystupování, nebo psaní odborných textů, zpracování a prezentaci dat. Díky multioborovému přesahu, kterého se zpracování projekcí emisí a propadů skleníkových plynů dotýká, je zde snadné získat mnoho užitečných kontaktů ze sféry ministerstev a dalších státních sektorů souvisejících s životním prostředím.
Pokud tě tato náplň zaujala, věnuj chvíli následujícím řádkům. 

Popis pracovní činnosti:

 • koordinace celkového procesu vykazování odhadů emisí v rámci ČR, které probíhá dle legislativy EU jednou za dva roky
 • podílení se na výpočtu emisí skleníkových plynů za sektor odpadů a s tím související každoroční přípravy Národního inventarizačního dokumentu a CRT tabulek dle Pařížské dohody a nařízení EU
 • příprava příslušných kapitol Národního sdělení a Dvouleté zprávy, které se vykazují dle legislativy Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu jednou za čtyři a dva roky
 • příprava textových a datových podkladů v rámci reportingu
 • propagace a popularizace problematiky skleníkových plynů
 • komunikace s příslušnými orgány v rámci ČR i zahraničí
Požadujeme:
 • VŠ technického nebo přírodovědného zaměření, výhodou přehled v oblasti emisí skleníkových plynů či odpadovém hospodářství
 • pokročilá znalost MS Excel a Word, zkušenost se statistickou analýzou dat a s hromadným zpracováním dat nutná
 • Aktivní AJ (účast na jednáních European Commission, Directorate A – International and Climate Strategy a UNFCCC)
 • dobré komunikační schopnosti, samostatnost, pečlivost, zodpovědnost, spolehlivost

Strukturované životopisy s přehledem odborné praxe a technických znalostí, zasílejte na e-mailovou adresu: zuzana.roskova@chmi.cz, jitka.slamova@chmi.cz.

Nabízíme:
 • zajímavou práci s možností kontaktů v ČR i zahraničí
 • plat a odměna podle NV ČR č. 341/2017 Sb. a ZP ČR č. 262/2006 Sb.
 • závodní stravování, pružná pracovní doba
 • zaměstnanecké výhody (příspěvek FKSP, dovolená 5 týdnů, 5 dnů zdravotního volna)
 • plný/zkrácený úvazek (podle domluvy)
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4 – Komořany
 

Datum nástupu:
dle dohody
Kontakt:
Ing. Zuzana Rošková: zuzana.roskova@chmi.cz, Ing. Jitka Slámová, Ph. D.: jitka.slamova@chmi.cz

Český hydrometeorologický ústav

hledá pracovníka na pozici:

Manažer komunikace

Popis činnosti:
 • Komunikace s médii a dalšími partnery
 • Propagace a reprezentace ČHMÚ
 • Rozvoj a zlepšování externí komunikace ČHMÚ
 • Budování a udržování vztahů s médii a partnery
 • Plánování kampaní, spolupráce na propagačních akcích
 • Koordinace komunikace uvnitř týmu a spolupráce uvnitř ČHMÚ
Požadujeme:
 • VŠ vzdělání – ideálně s marketingovým nebo mediálním zaměřením
 • Schopnost týmové spolupráce
 • Organizační schopnosti a strategické uvažování (plánování kampaní, spolupráce na akcích)
 • Orientace v mediálním prostoru
 • Komunikační a prezentační dovednosti (komunikace s médii, veřejností, partnery), reprezentativní vystupování
 • Výborná znalost českého jazyka
 • Přehled o prezentaci na sociálních sítích
 • Zkušenost s vedením týmu
 • Zkušenost s vystupováním před kamerou a v médiích

Písemné přihlášky doplněné strukturovaným životopisem a přehledem odborné praxe zašlete na adresu:
Český hydrometeorologický ústav
Ing. Blanka Hnízdilová
Na Šabatce 2050/2a
143 00 Praha 4 - Komořany

nebo e-mailem na adresu: blanka.hnizdilova@chmi.cz
Vybraní kandidáti budou pozvání k pohovoru.

Odesláním dokladů, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, poskytuje uchazeč souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.
 

Nabízíme:
 • Práci v zajímavé organizaci
 • Možnost profesního i osobnostního rozvoje
 • Plný pracovní úvazek, pracovní poměr na 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou
 • Pružnou pracovní dobu
 • Plat a odměnu podle NV ČR č. 341/2017 Sb.
 • Zaměstnanecké výhody: závodní stravování, příspěvek FKSP (příspěvek na penzijní připojištění), 25 dnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4 – Komořany

Datum nástupu:
Ihned nebo dle dohody
Kontakt:
Ing. Blanka Hnízdilová, blanka.hnizdilova@chmi.cz

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno

hledá pracovníka na pozici

Odborný pracovník v odboru jakosti vod (zástup za rodičovskou dovolenou)

Popis činnosti:
 • samostatné řešení úkolů v oboru jakosti povrchových vod se zaměřením na monitoring nerozpuštěných látek (plavenin), sedimentů a bioty
 • provádění terénních měření, odběru vzorků a servis měřících přístrojů
 • zpracování naměřených dat a poskytování odborných posudků a zpráv
Požadujeme:
 • ukončené VŠ vzdělání (přírodovědné nebo technické zaměření)
 • velmi dobrá znalost práce s PC, Microsoft Office, GIS, R program – výhodou
 • znalost anglického jazyka
 • nést zodpovědnost za svoji práci, orientace na výsledek, samostatnost, svědomitost, pečlivost, flexibilita, velmi dobrá komunikační schopnost
 • aktivní zapojení a hledání cest, jak zlepšit a zefektivnit práci i proaktivní přístup ke zvyšování osobní kvalifikace
 • řidičský průkaz skupiny B
 • dobrá fyzická kondice

Písemné přihlášky doplněné strukturovaným životopisem a přehledem odborné praxe zašlete na adresu: Český hydrometeorologický ústav, Mgr. Libor Mikl, Ph.D., Kroftova 43, 616 67 Brno nebo e-mailem na adresu: libor.mikl@chmi.cz do 30. 6. 2024. Vybraní kandidáti budou pozvání k pohovoru. Odesláním dokladů poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č.110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech. Vyhrazujeme si právo kdykoliv ukončit výběrové řízení.

Nabízíme:
 • zajímavou  a tvůrčí práci vzhledem k různorodosti technologií monitoringu ŽP
 • možnost profesního i osobnostního rozvoje
 • spoluúčast na lokálních i mezinárodních projektech (Intrreg, Horizon)
 • pracovní smlouvu na dobu určitou (zástup za rodičovskou dovolenou)
 • platové zařazení – NV ČR č. 340/2017 Sb. (pro veřejnou správu), základní tarifní mzda 12. platové třídy s možností osobního hodnocení po zapracování
 • pružná pracovní doba
 • zaměstnanecké výhody: závodní stravování, příspěvek FKSP (fond kulturních a sociálních potřeb), 25 dnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, 5 dnů indispozičního volna
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno
Kroftova 43
616 67 Brno
 

Datum nástupu:
od: 1. 8. 2024 nebo dle dohody
Kontakt:
Mgr. Libor Mikl, Ph.D., libor.mikl@chmi.cz, mob. 775 951 460

Český hydrometeorologický ústav, Solární a ozonové oddělení, Hradec Králové

hledá pracovníka na pozici:

Výzkumný a vývojový pracovník

Popis činnosti:
 • Práce na jediném pracovišti ČHMÚ, zabývajícím se pozemním měřením stratosférického ozonu, UV záření a atmosférických aerosolů
 • Práce s moderní technikou (ozonové a UV spektrofotometry, oblohový radiometr,…), jejich provozní zajištění, spolupráce na kalibracích
 • Samostatná kalibrace UV biometrů
Požadujeme:
 • VŠ vzdělání v oboru elektro, měřicí technika nebo blízkém
 • Schopnost samostatné práce a samostatného řešení technických problémů
 • Důslednost, pečlivost, schopnost a ochota učit se novým věcem, schopnost týmové práce
 • Dobrá znalost práce na PC (Windows), Linux alespoň částečně, schopnost programování výhodou
 • Dobrá schopnost komunikace v AJ (se zahraničními partnery)
 • Řidičský průkaz skupiny B
Nabízíme:
 • Zajímavou a zodpovědnou práci na pomezí fyziky a přístrojové techniky, s technikou, která není jinde v ČR
 • Práce na pracovišti s vysokou mezinárodní reputací
 • Možnost služebních výjezdů do zahraničí
 • Spolupráce se špičkovými zahraničními pracovišti v oboru
 • Práce v malém kolektivu v klidném prostředí
 • Přesah do dalších oborů (měření slunečního záření)
 • Pružná pracovní doba
 • Možnost osobního i pracovního rozvoje
 • Spolupráce na odborných publikacích a projektech
 • Plat a odměny podle NV ČR č. 341/2017 Sb.
 • Zaměstnanecké výhody: stravenky, příspěvek FKSP (příspěvek na penzijní připojištění), 25 dnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav
Solární a ozonové oddělení
Zámeček 456
50008 Hradec Králové
(budova hvězdárny a planetária Hradec Králové)
 

Datum nástupu:
Nástup možný ve IV. čtvrtletí 2024 (případně dle dohody)
Kontakt:
RNDr. Ladislav Metelka, Ph.D., ladislav.metelka@chmi.cz, tel.: 495 279 264

Český hydrometeorologický ústav

nabízí volnou pozici:

Manažer kvality – Kalibrační laboratoř imisí/Centrální laboratoře imisí/Imisní monitoring – Praha Libuš

Popis činnosti:
 • Odpovědnost za systém managementu kvality v kalibrační a zkušební laboratoři
 • Přímé řízení interních auditorů a provádění interních auditů na akreditovaných pracovištích
 • Příprava a spolupráce při provádění externích auditů ČIA a ČMI podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
 • Metodická a kontrolní činnost interních auditorů a zástupců manažera kvality v laboratořích
Požadujeme:
 • Vzdělání VŠ technického nebo přírodovědného směru
 • Nejméně 3 roky praxe, z toho alespoň 1 rok v oboru zabezpečování systému managementu
 • Znalost ČSN EN ISO/IEC 17025 a akreditačních předpisů
 • Organizační schopnosti, iniciativa a samostatné rozhodování
 • Komunikační dovednosti, schopnost pracovat v kolektivu
 • Pečlivost a odpovědný přístup
 • Odhodlanost pracovat, ochotu a schopnost učit se nové věci
 • Dobrou znalost práce na počítači (MS Office)
 • Optimismus proti stresu a odolnost
 • Znalost českého jazyka na aktivní úrovni (minimálně C1)
 • Znalost anglického jazyka alespoň na pasivní úrovni (minimálně B1)
 • Řidičský průkaz sk. B (aktivní řízení – občasné služební cesty)
 • Znalost práce v chemické laboratoři výhodou

Písemné nabídky doplněné strukturovaným životopisem a přehledem odborné praxe zašlete na email eliska.svobodova@chmi.cz / stepan.rychlik@chmi.cz nebo na adresu:

ČHMÚ, Eliška Svobodová / Štěpán Rychlík
Na Šabatce 2050/17
143 06 Praha 4 – Komořany

Odesláním dokladů poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů  v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.
 

Nabízíme:
 • Plný úvazek
 • Pružná pracovní doba
 • Zajímavou a tvůrčí práci v mladém kolektivu
 • Zázemí státní instituce (závodní stravování, 5 týdnů dovolené, vzdělávání, příspěvek FKSP, indispoziční volno, sportovní vyžití)
 • Plat podle NV č. 341/2017 Sb. (příloha 1), 264/2022 Sb. a ZP ČR č. 262/2006 Sb. (pracovníci státní příspěvkové organizace v běžném zaměstnaneckém poměru)
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav
Generála Šišky 942
143 00 Praha 412 – Kamýk

Datum nástupu:
dle dohody
Kontakt:
eliska.svobodova@chmi.cz / stepan.rychlik@chmi.cz

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)

vypisuje otevřené výběrové řízení na pozici

Vedoucí Oddělení kvality ovzduší na pobočce v Ústí nad Labem

Popis činnosti:
 • vedení středně velkého kolektivu (cca 20 lidí)
 • spolupráce na rozvoji odborných agend napříč celým ústavem
 • zodpovědnost za rozvoj laboratoří PAH
 • zodpovědnost za zajištění rutinních činností v laboratoři a při správě monitorovací sítě
Požadujeme:
 • VŠ přírodovědného/technického směru (nebo dostatečně dlouhá praxe v oboru)
 • organizační schopnosti
 • samostatnost
 • komunikativnost
 • řidičské oprávnění sk. B
 • znalost práce s PC (MS Office, schopnost pracovat se specializovaným SW)
 • znalost AJ

Výhodou jsou:

 • delší praxe v chemických oborech nebo v oboru životního prostředí
 • zkušenosti s vedením alespoň malého kolektivu
 • zkušenosti s řešením či řízením projektů
 • zkušenosti s prací na akreditovaném pracovišti

Strukturovaný životopis a motivační dopis posílejte, prosím na adresu:

 • martin.novak@chmi.cz
 • nebo doporučeně na ČHMÚ, pobočka Ústí n.L., PS 2, 400 11 Ústí nad Labem (na obálce uveďte „OKO“)
 • nebo osobně na ČHMÚ, pobočku Ústí n.L., Kočkovská 2699/18, Ústí nad Labem (na obálce uveďte „OKO“)

Termín: do výběrového řízení budou zařazeni všichni, jejichž přihlášky dorazí do 15. června 2024. U přihlášek zaslaných poštou rozhoduje datum na podacím razítku.

Nabízíme:
Pracoviště:
Datum nástupu:
Kontakt:
Mgr. Martin Novák, martin.novak@chmi.cz

Český hydrometeorologický ústav

hledá pracovníka na pozici:

Administrátor veřejných zakázek

Popis činnosti:
 • Kompletní administrace veřejných zakázek zejména zakázek malého rozsahu od zadání až po vyhodnocení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • Příprava a zpracování zadávací dokumentace k veřejným zakázkám ve spolupráci s odbornými pracovníky
 • Zpracovávání případných dotazů ve spolupráci s odbornými útvary
 • Řešení námitek a správních řízení s ÚOHS
 • Práce v systému NEN
Požadujeme:
 • SŠ/VŠ vzdělání
 • praxe v oboru veřejných zakázek
 • znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • znalost práce na PC
 • schopnost týmové spolupráce a komunikace

Písemné přihlášky doplněné strukturovaným životopisem a přehledem odborné praxe zašlete na adresu:
Český hydrometeorologický ústav
Ing. Blanka Hnízdilová
Na Šabatce 2050/2a
143 00 Praha 4 - Komořany

nebo e-mailem na adresu: blanka.hnizdilova@chmi.cz
Vybraní kandidáti budou pozvání k pohovoru.

Odesláním dokladů, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, poskytuje uchazeč souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.

Nabízíme:
 • práci v zajímavé organizaci
 • možnost profesního i osobnostního rozvoje
 • plný pracovní úvazek, pracovní poměr na 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou
 • pružnou pracovní dobu
 • plat a odměnu podle NV ČR č. 341/2017 Sb.
 • zaměstnanecké výhody: závodní stravování, příspěvek FKSP (příspěvek na penzijní připojištění), 25 dnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna
Pracoviště:

Lze vybrat kterékoliv pracoviště/pobočku ČHMÚ – Praha-Komořany, Plzeň, Ústí nad Labem, České Budějovice, Hradec Králové, Brno, Ostrava.

Datum nástupu:
Ihned nebo dle dohody
Kontakt:
Ing. Blanka Hnízdilová, blanka.hnizdilova@chmi.cz, mobil: 703 866 866

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno

hledá pracovníka na pozici

Meteorolog - prognostik

Popis činnosti:
 • analýza a tvorba scénářů vývoje počasí
 • interpretace dat a informací ČHMÚ a pravidelné vstupy do médií
 • vydávání výstražných informací ČHMÚ
 • spolupráce na rozvoji hydrometeorologické činnosti
 • pozorování, měření a výzkum jevů v atmosféře
Požadujeme:
 • VŠ vzdělání s přírodovědným zaměřením, či přímo meteorologií
 • orientace v aplikacích a programech zobrazující meteorologická data výhodou
 • schopnost týmové spolupráce
 • komunikativnost a schopnost interpretace, flexibilita
 • pečlivost a schopnost samostatné práce a rozhodování

Písemné přihlášky doplněné strukturovaným životopisem a přehledem odborné praxe zašlete na adresu: 

Český hydrometeorologický ústav
Mgr. Petr Münster
Kroftova 43
616 67 Brno

nebo e-mailem na adresu: petr.munster@chmi.cz
Vybraní kandidáti budou pozvání k pohovoru. Odesláním dokladů poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č.110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.    
 

Nabízíme:
 • zajímavou, zodpovědnou a tvůrčí práci na plný úvazek
 • možnost odborného i osobnostního rozvoje
 • možnost práce na odborných projektech
 • platové zařazení dle NV ČR č. 340/2017 Sb. (pro veřejnou správu); příplatky za svátek, víkend a noc
 • nepřetržitá pracovní doba – 12hodinové denní a noční směny v kombinaci s 7,5hodinovými denními směnami
 • práce podle předem dohodnutého rozvrhu služeb
 • zaměstnanecké výhody: závodní stravování, příspěvek FKSP (příspěvek na penzijní připojištění), 25 dnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav
pobočka Brno
Regionální předpovědní pracoviště
Kroftova 43
616 67 Brno
 

Datum nástupu:
dle dohody, nejdříve od 1. 5. 2024
Kontakt:
Mgr. Petr Münster, petr.munster@chmi.cz, mob. 724 185 618

Český hydrometeorologický ústav

nabízí volnou pozici:

Odborný pracovník na Oddělení biometeorologických aplikací

Popis činnosti:
 • Biometeorologické předpovědi a výstupy
 • Statistická analýza a zpracování dat biometeorologických dat
 • Výzkumná činnost, projekty
Požadujeme:
 • VŠ vzdělání
 • znalost práce na PC (MS Office), schopnost naučit se specializované programy
 • programovací schopnosti výhodou
 • znalost práce s dotazovacím jazykem SQL, softwarem R a práce v ArcGIS/QGIS výhodou
 • znalost AJ (pasivní podmínkou, aktivní výhodou)
 • komunikativnost, flexibilita

Písemné nabídky, doplněné strukturovaným životopisem a přehledem praxe zasílejte na e-mailovou adresu: martin.mozny@chmi.cz.
Odesláním dokladů, v souladu se zákonem č.110/2019 o zpracování osobních údajů v platném znění, poskytuje uchazeč souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.
 

Nabízíme:
 • zajímavou práci s možností zapojení se do vědecko-výzkumných aktivit
 • pružnou pracovní dobu
 • plný nebo zkrácený úvazek (min. 50 % úvazek)
 • platové ohodnocení podle NV ČR č. 264/2022 Sb. v platném znění
 • zaměstnanecké výhody (příspěvek FKSP, dovolená 5 týdnů, indispoziční volno 5 dní, závodní stravování)
 • smlouvu na dobu určitou - zástup za rodičovskou dovolenou
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4 – Komořany

Datum nástupu:
dle dohody
Kontakt:
Dr. Ing. Martin Možný, e-mail: martin.mozny@chmi.cz

Český hydrometeorologický ústav, Úsek předpovědní služby – Odbor meteorologických předpovědí

hledá pracovníka na pozici

Provozní meteorolog

Popis činnosti:
 • zpracování a vydávání meteorologických předpovědí
 • příprava a vydávání výstražných informací v oboru meteorologie
 • příprava speciálních výstupů pro smluvní zákazníky a mediální sféru
 • spolupráce na tvorbě nových předpovědních produktů
Požadujeme:
 • VŠ – zaměření meteorologie a klimatologie (MFF UK, Univerzita obrany - Fakulta vojenských technologií nebo fyzická geografie na přírodovědeckých fakultách)
 • organizační schopnosti, samostatnost, komunikativnost, flexibilita
 • znalost anglického jazyka
 • připravenost a ochota učit se novým věcem
 • znalost programování (xml, Python, R) a všeobecně práce s daty výhodou

Písemné nabídky, doplněné strukturovaným životopisem a přehledem odborné praxe zasílejte na adresu: 

Mgr. Jan Šrámek
Na Šabatce 2050/17
143 06 Praha 4 Komořany
nebo na e-mail: jan.sramek@chmi.cz

Vybraní zájemci budou pozváni k osobnímu pohovoru.
Odesláním dokladů, v souladu se zákonem č.110/2019 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění, poskytuje uchazeč souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.

Nabízíme:
 • zajímavou rozmanitou práci, možnost dalšího odborného růstu, kvalitní IT
 • napojení na mezinárodní programy a kontakt se zahraničím
 • aktivity v mediální sféře (rádia, televize, sociální sítě)
 • směnný provoz 7/24 - denní a noční služby (8 a 12 hod.), včetně víkendových
 • 25 dnů dovolené + náhradní volno za odpracované služby, 5 dnů indispozičního volna
 • příjemný a kreativní kolektiv
 • platové zařazení (12 platová třída),  plat a odměna podle NV ČR č. 264/2022 Sb. v platném znění
 • závodní stravování
 • zaměstnanecký příspěvek z FKSP (penzijní pojištění)
 • prvotní smlouva na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav
Praha 4 – Komořany
Na Šabatce 17

Datum nástupu:
Dle dohody
Kontakt:
Mgr. Jan Šrámek, e-mail: jan.sramek@chmi.cz

Český hydrometeorologický ústav

hledá pracovníka na pozici:

Metrolog

Popis činnosti:
 • práce v laboratoři kalibrující přístroje určené pro měření teploty, vlhkosti, srážek, tlaku a proudění vzduchu na meteorologických stanicích
Požadujeme:
 • středoškolské vzdělání
 • řidičské oprávnění sk. B (aktivní řidič – občasné služební cesty)
 • dobrá znalost práce s PC (OS Windows 10, MS Office…)
 • osobní certifikát na provádění kalibrací v oboru TEPLOTA, TLAK, VLHKOST, PROUDĚNÍ VZDUCHU výhodou (lze získat v průběhu zaškolování)
 • znalost akreditačních předpisů (ČSN EN ISO/IEC 17025) a problematiky zabezpečení kvality v laboratoři výhodou
 • organizační schopnosti, komunikativnost, iniciativa, pečlivost a odpovědný přístup, samostatnost a schopnost rozhodovat, flexibilita, týmovost
 • odhodlanost pracovat a učit se novým dovednostem

V případě zájmu zašlete e-mailem strukturovaný životopis a motivační dopis na níže uvedený kontakt, na kterém lze získat podrobnější informace o nabízené pozici.
Odesláním dokladů poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 110/2019 o zpracování osobních údajů  v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.
 

Nabízíme:
 • zajímavou a tvůrčí práci na pomezí fyziky a přístrojové techniky
 • odpovídající platové ohodnocení (státní zaměstnanci s tarify podle přílohy č. 1 Nařízení vlády ČR č. 264/2022 Sb. v platném znění.)
 • zaměstnanecké výhody - závodní stravování, pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, indispoziční volno 5 dní, příspěvek z FKSP
 • smlouvu na dobu určitou (1 rok) s možností prodloužení na dobu neurčitou
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav
Meteorologická kalibrační laboratoř  
Generála Šišky 942
143 00 Praha 412 – Kamýk
 

Datum nástupu:
dle dohody
Kontakt:
Ing. Libor Kamas, telefon: +420 244 033 216, e–mail: libor.kamas@chmi.cz

Český hydrometeorologický ústav, Odbor letecké meteorologie

nabízí volnou pozici:

Systémový inženýr v Odboru letecké meteorologie

Popis činnosti:
 • Instalace, opravy a údržba senzorů, systému a systémových komponent systému AWOS Avimet.
 • Koncepce systému AWOS Avimet a jeho vazby na další systémy zejména pro službu řízení letového provozu včetně zajištění optimálního využití systému pro potřeby civilního letectví.
 • Řešení provázanosti počítačových sítí ČHMÚ na organizace civilního letectví z hlediska rychlé dodávky a bezpečnosti dat.
 • Provádění pravidelných komplexních kontrol letecké meteorologické techniky.
 • Provádění výcviku smluvních techniků na regionálních letištích a vybraných meteorologů-prognostiků a meteorologů-pozorovatelů.
 • Definování potřeb dalšího vývoje speciálního automatizovaného meteorologického systému pro civilní letectví AWOS Avimet a jeho hw a sw vybavení.
Požadujeme:
 • VŠ/SŠ vzdělání - zaměření elektro-slaboproud.
 • Znalost anglického jazyka slovem i písmem.
 • Znalost práce na PC (MS Office, specializované programy).
 • Řidičský průkaz skupina B.
 • Odborná způsobilost dle Vyhlášky č. 50/1978.

Písemné přihlášky doplněné motivačním dopisem, strukturovaným životopisem a přehledem odborné praxe zasílejte na adresu:
Český hydrometeorologický ústav
RNDr. Bohumil Techlovský - vedoucí Odboru letecké meteorologie
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4 – Komořany

nebo na e-mail: bohumil.techlovsky@chmi.cz.

Odesláním dokladů poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 110/2019 o zpracování osobních údajů  v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.

Nabízíme:
 • Zajímavou práci.
 • Plat a odměnu podle zák. č. 262/2006 Sb., NV ČR č. 341/2017 Sb. a NV ČR č. 264/2022 Sb.
 • Pružnou pracovní dobu.
 • Zaměstnanecké výhody (5 týdnů dovolené, stravenky, příspěvek z FKSP).
Pracoviště:

Praha Ruzyně

Datum nástupu:
dle dohody
Kontakt:
RNDr. Bohumil Techlovský, e-mail: bohumil.techlovsky@chmi.cz

Český hydrometeorologický ústav, Úsek meteorologie a klimatologie

hledá pracovníka na pozici:

Letecký meteorolog předpovědní a výstražné služby

Popis činnosti:
 • Vydávání leteckých meteorologických předpovědí a výkon výstražné služby v souladu s předpisem MD ČR L3-Meteorologie, PNK EU 2017/373 a příslušných navazujících interních postupů OLM ČHMÚ zahrnutých v systému ISO 9001:2015.
 • Poskytování leteckých meteorologických služeb (předpovědních, výstražných, informačních). Zajištění briefingu, debriefingu a konzultací z letecké meteorologie, včetně kompletace meteorologické dokumentace pro organizace v civilním letectví.
 • Práce v nepřetržitém směnném provozu, služby denní a noční, 12hodinové směny.
 • Odpovědné využívání dat automatizovaných měřicích systémů, jejich kontrola a interpretace.
 • Spolupráce na rozvoji a vývoji leteckých meteorologických produktů.
Požadujeme:
 • VŠ vzdělání - zaměření meteorologie a klimatologie 
 • Spolupráci v týmu, komunikativnost, organizační schopnosti, samostatnost, průběžné vzdělávání.
 • Znalost anglického jazyka slovem i písmem.

V případě zájmu uchazeče bude požadován prostřednictvím e-mailu strukturovaný životopis a krátký motivační dopis na níže uvedený kontakt.
•    Ing. Blanka Chalupníková, Ph.D., vedoucí OLM PVS
•    E–mail: blanka.chalupnikova@chmi.cz, tel. 605 233 441
•    Písemný styk: ČHMÚ, Ing. Blanka Chalupníková, vedoucí OLM PVS, Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4 Komořany
Odesláním dokladů poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 110/2019 o zpracování osobních údajů  
v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.

Nabízíme:
 • zázemí státní organizace,
 • 5 týdnů dovolené,
 • 5 dnů pro čerpání indispozičního volna,
 • čerpání příspěvku z fondu FKSP,
 • stravenky,
 • možnost dalšího odborného vzdělávání.
Pracoviště:

Letiště Praha Ruzyně

Datum nástupu:
ihned nebo dle dohody
Kontakt:
Ing. Blanka Chalupníková, Ph.D., vedoucí OLM PVS, e-mail: blanka.chalupnikova@chmi.cz, tel. 605 233 441

Český hydrometeorologický ústav

nabízí volnou pozici:

Vývojový pracovník v oddělení komunikačních technologií

Popis činnosti:
 • komplexní správa ICT – správa SW, HW, infrastruktury
 • správa prostředí MS Windows/Linux/Unix
 • realizace úkolů na základě projektů společnosti
 • poskytování technické a konzultační podpory pro uživatele
Požadujeme:
 • ukončené VŠ nebo SŠ vzdělání
 • znalost operačního systému Unix na úrovni znalostí koncepce, vztahů, metodiky a systémové administrace používaných komponent
 • znalost operačního systému Microsoft Windows na administrátorské úrovni
 • základní znalost anglického jazyka (pasivní, studium technické dokumentace), aktivní znalost anglického jazyka výhodou
 • komunikační schopnosti potřebné pro spolupráci s externími dodavateli
 • pečlivost, spolehlivost, flexibilita a schopnost samostatné práce
 • analytické myšlení a ochota učit se novým věcem
 • všeobecný přehled o ICT

V případě zájmu uchazeče bude požadován prostřednictvím e-mailu strukturovaný životopis a krátký motivační dopis na níže uvedený kontakt.

 • Ing. Jan Vojta, vedoucí oddělení správy komunikačních technologií
 • Telefon: +420 244 032 111
 • E–mail: jan.vojta@chmi.cz

Odesláním dokladů poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 110/2019 o zpracování osobních údajů  
v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.

Nabízíme:
 • zajímavou a různorodou náplň práce
 • možnost profesního růstu a dalšího vzdělávání
 • pružnou pracovní dobu
 • 5 týdnů dovolené
 • zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravování, služební mobil, FKSP aj.)
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 2050/17
143 06 Praha 4 – Komořany

Datum nástupu:
Ihned nebo dle dohody
Kontakt:
Ing. Jan Vojta, vedoucí oddělení správy komunikačních technologií, e-mail: jan.vojta@chmi.czNaše volné pozice také na Jooble