Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Nabídky zaměstnání -

Český hydrometeorologický ústav

přijme pro své pracoviště v Ostravě VŠ na pozici

Výzkumný a vývojový pracovník ochrany čistoty ovzduší

Popis činnosti:
 • koordinace prací a využití technik pro identifikaci zdrojů znečišťování ovzduší v ČHMÚ s celostátní působností
 • aplikace modelů k identifikaci zdrojů znečišťování ovzduší a dalších statistických a analytických nástrojů
 • účast v souvisejících mezinárodních aktivitách včetně intercomparison exercises
 • zodpovědnost za plánování a časové plnění dílčích projektů a studií a dodržování klíčových termínů
 • interní a externí networking, aktivní komunikace a spolupráce s odbornými institucemi v ČR i v zahraničí

 

Požadujeme:
 • VŠ vzdělání (přírodní vědy, chemie, statistika)
 • praktická zkušenost v oblasti vyhodnocování dat a modelování (bude přihlédnuto k délce a charakteru praxe)
 • praktická znalost statistických postupů hromadného zpracování dat
 • výborná znalost MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
 • pokročilá znalost anglického jazyka slovem i písmem
 • vynikající komunikační schopnosti včetně písemného projevu
 • analytické, organizační a koordinační schopnosti
 • samostatnost, spolehlivost, aktivní přístup
 • občanská bezúhonnost, etické chování, časová flexibilita

V případě, že Vás uvedená nabídka oslovila a splňujete všechny výše uvedené požadavky, zašlete do konce března 2017 strukturovaný životopis a motivační dopis na adresu krejci@chmi.cz nebo písemně k rukám Blanky Krejčí na adresu ČHMÚ, pobočka Ostrava, K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava-Poruba. 
Odesláním dokladů  poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů  v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.
Vybraní zájemci budou vyzváni k osobnímu pohovoru.
 

Nabízíme:
 • zajímavou kreativní práci
 • možnost seberealizace, profesního růstu, uplatnění nápadů a znalostí
 • plat a odměnu podle zák. č. 262/2006 Sb. a NV č. 564/2006 Sb. na základě započitatelné praxe T13
 • pružnou pracovní dobu
 • zaměstnanecké výhody (5 týdnů dovolené, závodní stravování, příspěvek FKSP)
 • jazykovou výuku
 • práci na plný úvazek na dobu 1 roku, možnost prodloužení na dobu neurčitou

 

Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava
K Myslivně 3/2182
708 00 Ostrava-Poruba
 

Datum nástupu:
2. čtvrtletí 2017 nebo dle dohody
Kontakt:
Blanka Krejčí, e-mail: krejci@chmi.cz

Český hydrometeorologický ústav

nabízí volnou pozici:

Účetní

Popis činnosti:
 • účtování o stavu a pohybu DHM, DNM
 • účtování o stavu a pohybu materiálových zásob, DDHM, DDNM
 • kontroly a účtování faktur na pořízení DHM a TZ
 • kontrola zatříďování majetku do odpisových skupin
 • zaúčtování účetních odpisů
 • evidence majetku, majetkové dotace, transfery
 • příprava podkladů pro účetní závěrku, inventarizace
 • tvorba investičního plánu

 

Požadujeme:
 • ukončené SŠ/VŠ vzdělání ekonomického směru
 • praxe v příspěvkové organizaci vítána
 • uživatelská znalost MS Office na dobré úrovni
 • znalost práce s programem VEMA EKOS výhodou
 • organizační schopnosti, samostatnost, pečlivost a zodpovědnost
 • trestní bezúhonnost

Písemné nabídky, doplněné strukturovaným životopisem a motivačním dopisem přijímáme do 9. 4. 2017 na adresu: 
ČHMÚ- personální agenda
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4 Komořany
nebo e-mail: vera.malkova@chmi.cz
Odesláním dokladů poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.

Nabízíme:
 • zajímavou práci
 • plat a odměna podle zák. č. 262/2006 Sb. a NV č. 564/2006 Sb.
 • pružná pracovní doba
 • zaměstnanecké výhody (5 týdnů dovolené, závodní stravování, příspěvek z FKSP)
Pracoviště:
Datum nástupu:
Dle dohody.
Kontakt:
e-mail: vera.malkova@chmi.cz

Český hydrometeorologický ústav, úsek ochrany čistoty ovzduší, pracoviště Centrální laboratoře imisí - Praha-Libuš

Hledá pracovníka/pracovnici na pozici:

Chemik-analytik

Popis činnosti:

Práce v analytické laboratoři stanovující koncentrace znečišťujících látek v ovzduší (spektrální metody – ICP-MS, AAS a další – včetně jim předcházejících úprav vzorků).

Požadujeme:
 • VŠ chemického nebo přírodovědného zaměření
 • znalost práce v chemické laboratoři
 • praxe na ICP-MS výhodou
 • znalost akreditačních předpisů a problematiky zabezpečení kvality v laboratoři výhodou
 • pečlivost a odpovědný přístup
 • znalost anglického jazyka alespoň na pasivní úrovni
 • odhodlanost pracovat a učit se novým dovednostem
 • schopnost komunikace, samostatnost, flexibilita, práce v týmu
 • dobrá znalost práce s PC (MS Office…)
 • optimismus

Odesláním dokladů poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.

Nabízíme:
 • zajímavou a tvůrčí práci
 • odpovídající platové ohodnocení (tarifní)
 • zaměstnanecké výhody (závodní stravování, pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, zaměstnanecký příspěvek z FKSP (např. na rekreaci (i pro děti), kulturu…)
 • smlouvu na dobu určitou (po dobu rodičovské dovolené, předpoklad do konce června 2018 s možností prodloužení v případě pokračování RD)
Pracoviště:
Datum nástupu:
předpoklad – červen 2017
Kontakt:
Š. Rychlík, e-mail: rychliks@chmi.cz, tel.: 24403 3482, J. Díšková, e-mail: diskova@chmi.cz, tel.: 24403 3461

Český hydrometeorologický ústav Praha

nabízí volnou pozici:

Finanční referent/(ka)

Popis činnosti:
 • sestavování plánu hospodaření jednotlivých středisek v rámci organizace a jejich periodické vyhodnocování
 • zpracování komplexních ekonomických rozborů a dalších statistických výkazů za organizaci
 • sledování a kontrola čerpání finančních nákladů a limitů za organizaci
Požadujeme:
 • ukončené SŠ/VŠ vzdělání ekonomického směru
 • minimálně  3 roky praxe v účetnictví
 • zkušenost s tvorbou rozpočtů ve státní sféře výhodou
 • orientace v oblasti účetnictví státní příspěvkové organizace výhodou
 • znalost zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví; zákona č. 235/2004 Sb., o DPH; vyhlášky č. 410/2009 a ostatních daňových zákonů
 • uživatelská znalost MS Office na dobré úrovni (zpracování tabulek a grafů)
 • znalost práce s programem VEMA EKOS výhodou
 • organizační schopnosti, samostatnost, pečlivost a zodpovědnost
 • znalost anglického jazyka výhodou
 • trestní bezúhonnost

Písemné nabídky, doplněné strukturovaným životopisem a motivačním dopisem přijímáme do 30. 3. 2017 do 10 hod. na adresu: 
ČHMÚ- personální agenda
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4 Komořany
nebo e-mail: vera.malkova@chmi.cz

Odesláním dokladů poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.

 

Nabízíme:
 • zajímavou a tvůrčí práci
 • plat a odměna podle zák. č. 262/2006 Sb. a NV č. 564/2006 Sb.
 • pružná pracovní doba
 • zaměstnanecké výhody (5 týdnů dovolené, závodní stravování, příspěvek z FKSP)
 • pracovní poměr na dobu určitou (zástup po dobu mateřské a rodičovské dovolené)
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4 Komořany

Datum nástupu:
Dle dohody.
Kontakt:
e-mail: vera.malkova@chmi.cz

Český hydrometeorologický ústav Praha

nabízí volnou pozici:

Ekonomický referent/(ka)

Popis činnosti:
 • likvidace zahraničních pracovních příkazů včetně doplatků, kurzových rozdílů a jejich zpracování v účetnictví
 • kontrola poskytnutých záloh na pracovní cestu
 • příprava podkladů pro nové tuzemské a zahraniční granty
 • kontrola rozpočtů tuzemských a zahraničních grantů včetně jejich plnění, dle pravidel jednotlivých poskytovatelů účelových a institucionárních podpor
 • tvorba finančních vypořádání za projekty/granty
 • příprava podkladů pro hlavní účtárnu a personální oddělení za oblast grantů/projektů
Požadujeme:
 • ukončené SŠ/VŠ vzdělání ekonomického směru
 • minimálně 3 roky praxe z ekonomické oblasti
 • zkušenost s financováním tuzemských/zahraničních grantů v oblasti vědy a výzkumu výhodou
 • znalost zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví; zákona č. 130/2002 o vědě a výzkumu; zákona č. 235/2004 Sb., o DPH; vyhlášky č. 410/2009 a ostatních daňových zákonů
 • uživatelská znalost MS Office (zpracování tabulek a grafů)
 • znalost práce s programem VEMA EKOS výhodou
 • organizační schopnosti, samostatnost, pečlivost a zodpovědnost
 • znalost anglického jazyka – úroveň B2
 • trestní bezúhonnost

Písemné nabídky, doplněné strukturovaným životopisem a motivačním dopisem přijímáme do 30. 3. 2017 do 10 hod. na adresu: 
ČHMÚ- personální agenda
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4 Komořany
nebo e-mail: vera.malkova@chmi.cz

Odesláním dokladů poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.

Nabízíme:
 • zajímavou a tvůrčí práci
 • plat a odměna podle zák. č. 262/2006 Sb. a NV č. 564/2006 Sb.
 • pružná pracovní doba
 • zaměstnanecké výhody (5 týdnů dovolené, závodní stravování, příspěvek z FKSP)
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4 Komořany
 

Datum nástupu:
Dle dohody.
Kontakt:
e-mail: vera.malkova@chmi.cz

Český hydrometeorologický ústav, úsek hydrologie, oddělení hydrofondu a bilancí

hledá vhodného kandidáta na pozici:

Hydrolog

Popis činnosti:
 • odborná správa hydrologické databáze
 • spolupráce na rozvoji uživatelských aplikací
 • zpracování a analýzy časových řad hydrologických veličin
 • editace odborných textů v oboru hydrologie
Požadujeme:
 • VŠ vzdělání přírodovědného nebo technického směru, jehož součástí byla zkouška z hydrologie
 • praktickou znalost a používání MS Office
 • orientace v problematice databází
 • schopnost editace odborného textu
 • znalost práce v ArcGIS – výhodou
 • znalost programování – není podmínkou
 • dobrou znalost českého jazyka slovem i písmem
 • základní znalost alespoň jednoho cizího jazyka (preferována angličtina)
 • samostatnost, aktivní přístup k práci, ochotu a schopnost učit se nové věci
 • schopnost týmové práce

Termín uzávěrky přihlášek (požadujeme životopis nebo motivační dopis):  31. 3. 2017

Odesláním dokladů poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.

Nabízíme:
 • zajímavou práci s možností odborného růstu
 • možnost zapojení se do vědecko-výzkumných aktivit
 • pružnou pracovní dobu
 • 5 týdnů dovolené, závodní stravování
 • plat a odměnu podle zák. č. 262/2006 Sb. a NV č. 564/2006 Sb. (dle započitatelné praxe)
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 2050/17
143 06 Praha 412-Komořany
 

Datum nástupu:
podle dohody
Kontakt:
Ing. Michal Černý, 244 032 309, cerny@chmi.cz

Český hydrometeorologický ústav, Oddělení laboratoře jakosti vody

Hledá

Laborantku/laboranta do laboratoře jakosti vody

Popis činnosti:
 • Různorodá práce (příprava vzorkovnic, evidence vzorků)
 • Příprava roztoků
 • Filtrace, gravimetrie, základní chemická stanovení
 • Obsluha laboratorních přístrojů a zařízení
 • Ukládání výsledků do informačního systému
 • Udržování pořádku v laboratoři
Požadujeme:
 • vzdělání SŠ (nejlépe chemického oboru)
 • znalost požadavků norem ČSN EN ISO 17025, ČSN EN ISO 9001 výhodou
 • ochota učit se novým věcem, pečlivost, odpovědnost, samostatnost, smysl pro pořádek, manuální zručnost
 • znalost základů práce na PC (Word, Excel, Outlook)

Podepsanou přihlášku do výběrového řízení zašlete spolu se strukturovaným životopisem a kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání do 24. 3. 2017 na e-mail larisa.zajecova@chmi.cz.

Odesláním dokladů poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.

Nabízíme:
 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • platovou tř. 9 podle NV ČR č. 564/2006 Sb. (příloha 1) a ZP ČR č. 262/2006 Sb.
 • pružnou pracovní dobu
 • zaměstnanecké výhody - stravenky, příspěvek na penzijní připojištění
 • dovolenou 5 týdnů
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav

Oddělení laboratoře jakosti vody

Generála Šišky 942

143 00 Praha 412-Kamýk

Datum nástupu:
Dle dohody. Možno ihned.
Kontakt:
Ing. Larisa Zajecová, larisa.zajecova@chmi.cz, tel. 244033498

Český hydrometeorologický ústav - pobočka Plzeň

nabízí volnou pracovní pozici v oddělení hydrologie:

Hydrolog – technik povrchových vod

Popis činnosti:
 • kompletní zajištění a provádění hydrometrických měření
 • správa a zabezpečení provozu sítě vodoměrných stanic
 • nastavení a kalibrace měřících přístrojů
 • tvorba měrných křivek průtoků
 • kontrola naměřených dat a jejich zpracování
Požadujeme:
 • SŠ vzdělání
 • znalost práce na PC (MS Office)
 • řidičský průkaz skupiny B
 • zdravotní způsobilost pro práci v terénu
 • orientace v hydrologii výhodou

Podepsanou přihlášku do výběrového řízení zašlete spolu se strukturovaným životopisem a kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání do 24. 3. 2017 na adresu pobočky nebo na e-mail glanc@chmi.cz.

Odesláním dokladů poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.

Nabízíme:
 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • platovou tř. 9 podle NV ČR č. 564/2006 Sb. (příloha 1) a ZP ČR č. 262/2006 Sb.
 • pružnou pracovní dobu
 • zaměstnanecké výhody - stravenky, příspěvek na penzijní připojištění
 • dovolenou 5 týdnů
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav
pobočka Plzeň
Mozartova 41
323 00 Plzeň
 

Datum nástupu:
Dle dohody.
Kontakt:
Ing. Josef Glanc, glanc@chmi.cz, tel. 377 256 636, 733 598 614

Český hydrometeorologický ústav - pobočka Brno

hledá vhodného kandidáta – absolventa VŠ - na pozici

Odborný pracovník Oddělení meteorologie a klimatologie – meteorolog specialista

Popis činnosti:
 • organizační a technická správa staniční sítě v působnosti pobočky ČHMÚ Brno
 • základní údržba, montáž a výměna měřící techniky na stanicích, komunikace s pozorovateli
 • instalace a vzdálená údržba výpočetní techniky
 • správa databáze metadat o stanicích a evidence přístrojové techniky, kontrola a správa naměřených staničních dat v interní databázi
 • spolupráce na tvorbě specializovaných výstupů v oboru meteorologie a klimatologie
Požadujeme:
 • VŠ vzdělání (technický nebo přírodovědný směr), absolvování zkoušky z meteorologie, klimatologie výhodou
 • základní znalost v oblasti elektrotechniky, správy PC a počítačových sítí (instalace, konfigurace), meteorologie a klimatologie
 • znalost MS Office (MS Excel), znalost SQL výhodou
 • řidičský průkaz sk. B - aktivní řidič
 • časovou flexibilitu, samostatnost, aktivní přístup k práci, ochotu a schopnost učit se nové věci, dobré komunikační schopnosti
 • pečlivost, manuální zručnost, schopnost týmové práce

Odesláním dokladů poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.

Nabízíme:
 • zajímavou a nestereotypní práci s možností odborného růstu a zapojení se do vědecko-výzkumných aktivit v rámci Oddělení meteorologie a klimatologie
 • smlouvu na dobu neurčitou
 • pružnou pracovní dobu
 • zázemí příspěvkové organizace, příspěvek FKSP, 5 týdnů dovolené, závodní stravování
 • plat a odměnu podle zák. č. 262/2006 Sb. a NV č. 316/2016 Sb v T11 (dle započitatelné praxe)

 

Pracoviště:
Datum nástupu:
květen 2017 nebo podle dohody
Kontakt:
RNDr. Filip Chuchma, 541 421 031, 602 591 518, filip.chuchma@chmi.cz; Markéta Holíková, marketa.holikova@chmi.cz

Český hydrometeorologický ústav Praha, úsek meteorologie a klimatologie

nabízí volnou pozici:

Asistent/ka náměstka pro meteorologii a klimatologii

Popis činnosti:
 • podpora práce náměstka v organizačních a koordinačních záležitostech
 • zajišťování specializovaných organizačních a koordinačních činností a agend v úseku meteorologie a klimatologie
 • zajištění spisové služby úseku
 • evidence uzavřených dodavatelských a odběratelských smluv
 • organizační zajištění porad, jednání a jiných odborných akcí
Požadujeme:
 • vzdělání: SŠ
 • praxe: min. 3 roky

Ostatní předpoklady:

 • organizační a komunikační schopnosti
 • pečlivost a schopnost samostatné práce
 • znalost práce na PC (MS Office, specializované programy)
 • znalost anglického jazyka - pasivní nutná (aktívní výhodou)

Písemné nabídky doplněné strukturovaným životopisem a přehledem odborné praxe zašlete elektronicky na e-mailovou adresu jana.nedbalova@chmi.cz. Vybraní zájemci budou vyzváni k osobnímu pohovoru.
Odesláním dokladů poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.

Nabízíme:
 • plat a odměna podle NV č. 564/2006 Sb. a zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), tj. základní tarifní mzda 12 840 až 19 310 Kč (podle délky praxe) s možností osobního hodnocení po zapracování
 • pružná pracovní doba
 • zaměstnanecké výhody (závodní stravování, příspěvek FKSP, dovolená 5 týdnů)
Pracoviště:
Datum nástupu:
1. 4. 2017 nebo podle dohody
Kontakt:
Ing. Jana Nedbalová, e-mail: jana.nedbalova@chmi.cz

Český hydrometeorologický ústav

nabízí volnou pozici:

Pracovník interního auditu a kontroly

Popis činnosti:
 • Interní audity /plánování, provádění a vyhodnocování/ + konzultace a školení
 • Externí audit /příprava a spolupráce při provádění externího audit normy ISO 9001:2015/
 • Kontroly /plánování, provádění a vyhodnocení/
Požadujeme:
 • Vzdělání úplné SŠ, VŠ
 • Nejméně 2 roky praxe v oblasti interních auditů a kontroly
 • Znalost zákona č. 32O/2001 Sb., o kontrole a prováděcí Vyhlášky 416/2004 Sb.
 • Dobrá znalost práce na počítači
 • Organizační schopnosti a samostatné rozhodování
 • Komunikační dovednosti, schopnost pracovat v kolektivu
 • Odolnost proti stresu
 • Řidičský průkaz

Písemné nabídky doplněné strukturovaným životopisem a přehledem odborné praxe zašlete nejpozději do 21. 2. 2017 na adresu: 
ČHMÚ, Jiráňová Ludmila, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 – Komořany, nebo na jiranova@chmi.cz.

Odesláním dokladů  poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů  v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.

Nabízíme:
 • zajímavou a tvůrčí práci
 • plat a odměna podle zákona č. 262/2006 Sb. a NV č. 564/2006 Sb. v T11
 • pružná pracovní doba
 • zaměstnanecké výhody (5 týdnů dovolené, závodní stravování, příspěvek z FKSP)
Pracoviště:

Český hydrometeorologický ústav
Praha 4 – Komořany
Na Šabatce 17
 

Datum nástupu:
dle dohody
Kontakt:
Kontakt: Jiráňová Ludmila, útvar interního auditu a kontroly, tel.: 244032703, mobil 605232626

Český hydrometeorologický ústav - Úsek informatiky

hledá vhodné kandidáty na pozice

Pracovník správy informačních technologií

Popis činnosti:

Volné pracovní pozice zahrnují práce na dohledu, správě a rozvoji informačního a výpočetního zázemí ČHMÚ.

Požadujeme:
 • VŠ vzdělání v oboru ICT podmínkou
 • znalost anglického jazyka minimálně na pasivní úrovni, znalost dalších jazyků výhodou
 • samostatnost, aktivní přístup k práci, ochotu a schopnost učit se nové věci a uvádět je do praxe
 • zájem o dlouhodobé působení a osobní rozvoj v oboru ICT

Z dalších požadavků musí žadatel o zaměstnání splnit alespoň jeden, splnění více než jednoho požadavku nebo platná certifikace pro danou oblast nebo produkt je výhodou.

 • výborná znalost (instalace, konfigurace, správa) prostředí serverových a desktopových produktů Microsoft (Server, Windows 7, 8.1, 10, Office) a nástrojů pro centralizovanou vzdálenou správu desktopového prostředí
 • výborná znalost (instalace, konfigurace, správa) serverového prostředí Unix (Solaris, Linux) a znalost úložných diskových a páskových technologií a jejich správy
 • výborná znalost (instalace, konfigurace, správa) prostředí desktopových produktů Linux a nástrojů pro centralizovanou vzdálenou správu desktopového prostředí
 • výborná znalost (instalace, konfigurace, správa) virtualizačních technologií (KVM, VMware, Microsoft)
 • znalost prostředků pro softwarový audit, detailní orientace v licenčních modelech významných výrobců software
 • výborná znalost (konfigurace, správa) prostředí databáze Oracle (12c)
 • výborná znalost (instalace, konfigurace, správa) prostředí, aplikací a dat GIS (ESRI) ukládaných v prostředí databáze Oracle
 • znalosti a zkušenosti v oblasti bezpečnosti ICT, auditních a dohledových systémů, identifikace a zvládání bezpečnostních incidentů v ICT
 • znalosti síťových struktur LAN/WAN, síťových prvků, protokolů (Cisco)
 • zkušenosti s vedením rozvojových projektů ICT
 • zkušenosti s vedením kolektivu pracovníků ICT především v oblasti provozu technologií ICT, aplikací, technické podpory uživatelů
 • lektorské zkušenosti
 • řidičský průkaz sk. B, aktivní řidič

Kontakt a adresa pro zaslání strukturovaného životopisu a motivačního dopisu:
Ing. Pavel Gál, náměstek ředitele pro informatiku, 244 032 100, e-mail: pavel.gal@chmi.cz

Odesláním dokladů  poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů  v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.

Nabízíme:
 • plný úvazek
 • pružná pracovní doba
 • zázemí státní instituce, stravování, vzdělávání, 5 týdnů dovolené, příspěvek FKSP
 • plat a odměna podle NV ČR č. 564/2006 Sb. (příloha 1) a ZP ČR č. 262/2006 Sb.
 • zajímavou práci
 • místa jsou vhodná i pro absolventy magisterského studia
Pracoviště:
Datum nástupu:
ihned nebo podle dohody
Kontakt:
Ing. Pavel Gál, náměstek ředitele pro informatiku, 244 032 100, e-mail: pavel.gal@chmi.cz.

Český hydrometeorologický ústav, Úsek ředitele

nabízí volnou pozici:

Manažer a architekt kybernetické bezpečnosti

Popis činnosti:
Požadujeme:
 • VŠ v oboru ICT
 • platný certifikát Manažera informační bezpečnosti s alespoň tříletou praxí
 • zkušenosti s rozvojem ICT, správou a managementem bezpečnosti
 • dobré komunikační schopnosti, samostatnost, důslednost, pečlivost, zodpovědnost
 • aktivní AJ
 • osvědčení fyzické osoby, pro stupeň utajení "DŮVĚRNÉ" (v případě, že kandidát nebude tento požadavek splňovat, musí toto osvědčení předložit v průběhu zkušební doby, pokud nebude předloženo, bude to důvodem k rozvázání pracovního poměru ve zkušební době)

Písemné nabídky, doplněné strukturovaným životopisem a přehledem praxe zasílejte na e-mailovou adresu sparlinek@chmi.cz.

Odesláním dokladů  poskytuje uchazeč, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů  v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v těchto dokladech.

Nabízíme:
 • zajímavou práci s možností kontaktů v zahraničí
 • plat a odměna podle NV  č. 564/2006 Sb. a zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce)
 • závodní stravování, pružná pracovní doba
 • zaměstnanecké výhody (příspěvek FKSP, dovolená 5 týdnů)
Pracoviště:
Datum nástupu:
ihned nebo podle dohody
Kontakt:
Ing. Jan Šparlinek, 244 032 707, sparlinek@chmi.cz