Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Zprávy


  15.7.2024

  Tisková zpráva


  Počasí, voda a ovzduší v ČR
  Červen 2024


  Přinášíme stručné měsíční hodnocení situace na území České republiky v oborech klimatologie, hydrologie a kvalita ovzduší. Ve zprávě zjistíte například to, že červen 2024 na území ČR byl jako celek teplotně nadnormální, první letošní tropická noc byla 19. června nebo že srážkově byl červen na území ČR normální. V červnu se často se vykytovaly přívalové srážky, bouřky a kroupy. Srážkové úhrny byly proto prostorově velmi nerovnoměrně rozloženy. Z odtokového hlediska byl červen ve všech povodích průměrným měsícem. Stav hladiny v mělkém oběhu a vydatnost pramenů se celkově mírně zlepšil a byl normální. Na základě hodnocení situace s využitím indexu kvality ovzduší lze konstatovat, že kvalita ovzduší byla na měřicích stanicích během června převážně přijatelná.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  11.6.2024

  Tisková zpráva


  Počasí, voda a ovzduší v ČR
  Květen 2024


  Květen 2024 byl v ČR teplotně nadnormální s průměrnou teplotou 14,5 °C, což je o 1,4 °C více než normál. Letní teploty byly zaznamenány zejména na Moravě a ve středních Čechách, bez tropických dnů. Srážkově byl měsíc nadnormální, s průměrným úhrnem 92 mm (132 % normálu), přičemž nejvíce pršelo v západních Čechách a nejméně na severovýchodě. Průtoky řek byly podprůměrné, hladiny toků setrvalé, s výkyvy v poslední dekádě kvůli bouřkám. Stav podzemní vody v mělkém oběhu se mírně zlepšil a byl normální, naopak stav v hlubokých vrtech se zhoršil na mírně podnormální. Kvalita ovzduší byla převážně přijatelná.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  10.6.2024

  Tisková zpráva

  Evropa spustila první služby digitálních dvojčat Země


  Dne 10. 6. 2024 byly spuštěny první dva modely digitálního dvojčete Země iniciativy Destination Earth (DestinE) zaměřené na adaptaci na změnu klimatu a prognózu extrémních jevů počasí. Provoz DestinE slavnostně zahájila ve finském superpočítačovém centru LUMI v Kajaani výkonná místopředsedkyně Evropské komise pro digitalizaci Margrethe Vestagerová. DestinE je ambiciózní iniciativa Evropské komise, jejímž cílem je vyvinout vysoce přesný digitální model Země pro modelování, sledování a simulaci přírodních jevů, nebezpečí a souvisejících lidských činností.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  13.5.2024

  Tisková zpráva


  Počasí, voda a ovzduší v ČR. Duben 2024


  Duben 2024 byl na území ČR teplotně nadnormální a srážkově normální, s výrazně lepšími rozptylovými podmínkami. Z odtokového hlediska byl duben převážně podprůměrným měsícem téměř ve všech hlavních povodích. Dne 7. 4. nastal první letošní tropický den, což je nejčasnější záznam tropického dne v historii pozorování. Dubnová hodnota celorepublikových měsíčních průměrů koncentrací PM10 a PM2,5 byla v roce 2024 nejnižší za období 2014–2024. Na začátku dubna bylo stále v platnosti 13 souběžných smogových situací z důvodu vysokých koncentrací PM10 v souvislosti s výskytem saharského písku v ČR.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  9.5.2024

  Tisková zpráva


  Druhá předběžná zpráva s hodnocením kvality ovzduší za rok 2023


  Na základě předběžné analýzy dat z manuálního měřicího monitoringu benzo[a]pyrenu a benzenu, která doplňuje předběžnou analýzu dat ze stanic s automatizovaným měřicím programem ČHMÚ, lze konstatovat, že rok 2023 bude zařazen mezi roky s dobrou kvalitou ovzduší. Hodnocené koncentrace látek znečišťujících ovzduší vyjma přízemního ozonu dosáhly v roce 2023 nejnižších hodnot.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).>> Archiv

Výstražné informace

Aktuality


>> Archiv