Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Zprávy


  13.2.2024

  Tisková zpráva


  Leden 2024 na území ČR


  Leden 2024 na území ČR hodnotíme jako teplotně i srážkově normální. Na začátku ledna pokračovala povodňová situace z konce roku 2023. Na konci první lednové dekády byly v Moravskoslezském kraji vyhlášeny tři souběžné smogové situace z důvodu vysokých koncentrací PM10. Z odtokového hlediska byl leden výrazně nadprůměrným měsícem ve všech hlavních povodích. Hladina v mělkých vrtech a vydanost pramenů byla celkově mimořádně nadnormální.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  9.2.2024

  Tisková zpráva


  Vyhodnocení povodňové situace z přelomu roku 2023/24


  Český hydrometeorologický ústav pravidelně informuje o aktuálním vývoji hydrometeorologické situace v týdenních a měsíčních zprávách. Kromě toho zpracovává významné povodňové události. Tato povodňová zpráva je shrnutím vývoje teplotních, srážkových a odtokových poměrů a vývoje zásob sněhu za období od 20. prosince 2023 do 7. ledna 2024.

  Zpráva vychází převážně z tzv. operativních informací ČHMÚ (tj. z údajů vybrané sítě stanic), které jsou denně, popř. týdně operativně zpracovávány. Uváděné hodnoty se proto mohou lišit od následných výsledků režimového zpracování, které zahrnuje podrobnější analýzy na základě údajů úplného souboru stanic.


  Čtěte více (dokument pdf).  8.2.2024

  Tisková zpráva


  Leden 2024 – další globálně nejteplejší měsíc


  Copernicus Climate Change Service (C3S) publikoval pravidelnou měsíční zprávu ohledně pozorovaných změn v globální teplotě vzduchu, mořském ledu a hydrologických proměnných, která upozorňuje na mimořádně teplý leden roku 2024. Údaje publikované v této zprávě jsou založeny na počítačových analýzách využívajících měření z družic, lodí, letadel a meteorologických stanic po celém světě.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  25.1.2024

  Tisková zpráva


  Vláda schválila zákon o veřejné hydrometeorologické službě


  Návrh zákona poprvé v české legislativě vymezuje veřejnou hydrometeorologickou službu, tedy měření v oblasti kvality ovzduší, meteorologie, klimatologie a hydrologie, jako odbornou službu vykonávanou ve veřejném zájmu. Zákon také upravuje právní status Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), zvyšuje míru digitalizace výstupů z činností veřejné hydrometeorologické služby a jejich dostupnosti ve formě otevřených dat.
  Návrh zákona včera schválila vláda.


  Odkaz na stránku Ministerstva životního prostředí  18.1.2024

  Tisková zpráva


  Předběžná zpráva s hodnocením kvality ovzduší za rok 2023


  Rok 2023 byl z hlediska kvality ovzduší mimořádně příznivý. Koncentrace většiny látek znečišťujících ovzduší v roce 2023 opět poklesly a za hodnocené období 2013–2023 dosáhly nejnižších hodnot. Poprvé za celou historii měření nebyl překročen žádný z imisních limitů pro suspendované částice PM10 a PM2,5. Navíc v roce 2023, podobně jako v minulých letech, nebyly překročeny ani imisní limity pro NO2, SO2 a CO.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).


  Roční zpráva>> Archiv

Výstražné informace