Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Zprávy


  13.5.2024

  Tisková zpráva


  Počasí, voda a ovzduší v ČR. Duben 2024


  Duben 2024 byl na území ČR teplotně nadnormální a srážkově normální, s výrazně lepšími rozptylovými podmínkami. Z odtokového hlediska byl duben převážně podprůměrným měsícem téměř ve všech hlavních povodích. Dne 7. 4. nastal první letošní tropický den, což je nejčasnější záznam tropického dne v historii pozorování. Dubnová hodnota celorepublikových měsíčních průměrů koncentrací PM10 a PM2,5 byla v roce 2024 nejnižší za období 2014–2024. Na začátku dubna bylo stále v platnosti 13 souběžných smogových situací z důvodu vysokých koncentrací PM10 v souvislosti s výskytem saharského písku v ČR.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  9.5.2024

  Tisková zpráva


  Druhá předběžná zpráva s hodnocením kvality ovzduší za rok 2023


  Na základě předběžné analýzy dat z manuálního měřicího monitoringu benzo[a]pyrenu a benzenu, která doplňuje předběžnou analýzu dat ze stanic s automatizovaným měřicím programem ČHMÚ, lze konstatovat, že rok 2023 bude zařazen mezi roky s dobrou kvalitou ovzduší. Hodnocené koncentrace látek znečišťujících ovzduší vyjma přízemního ozonu dosáhly v roce 2023 nejnižších hodnot.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  7.5.2024

  Tisková zpráva


  Nové rozvodnice základních ploch povodí 1. až 4. řádu a dílčích povodí


  Plocha povodí je jedna z nejdůležitějších charakteristik používaná v hydrologické praxi. Velikost plochy povodí je určována rozvodnicí, pomyslnou čárou oddělující od sebe orograficky sousední povodí. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) dokončil aktualizaci rozvodnic s využitím nejpodrobnějších dostupných podkladů a od 1. července 2024 budou nové datové sady rozvodnic povodí 1. až 4. řádu poskytnuty veřejně jako otevřená data.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  29.4.2024

  Tisková zpráva


  Prvomájový polibek pod rozkvetlou třešní?
  Letos to ani výprava do hor nezachrání!


  Na rozdíl od předchozích tří let nezvládneme letos prvomájový polibek pod rozkvetlou třešní v nížinách ani ve středních polohách. Vzhledem k tomu, že letošní nástup jara začal s 5týdenním předstihem a jeho průběh byl velmi „aprílový“, třešně v nížinách a středních polohách rozkvetly s výrazným předstihem. Později došlo k výraznému ochlazení, vývoj vegetace se trochu přibrzdil a květy třešní bychom si bývali mohli užívat alespoň ve vyšších polohách a na horách. Ochlazení ale bylo moc velké a květy bohužel pomrzly.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  11.4.2024

  Tisková zpráva


  Počasí, voda a ovzduší v ČR. Březen 2024


  Zveřejňujeme stručné souhrnné měsíční hodnocení situace na území České republiky v oborech klimatologie, hydrologie a kvalita ovzduší. Březen 2024 na území ČR byl teplotně mimořádně nadnormální. Jednalo se o vůbec nejteplejší březen zaznamenaný na území ČR v období od roku 1961. Průměrná měsíční teplota byla o 0,8 °C vyšší než průměrná teplota dosud nejteplejšího března v roce 2014.


  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).>> Archiv

Výstražné informace

Aktuality


>> Archiv