Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Zprávy


  25.5.2020


  Spouštíme Pylový semafor ČHMÚ


  „Pylový semafor vám bude přinášet aktuální informace o kvetení vybraných rostlinných druhů, které patří mezi významné pylové alergeny a předpověď míry ohrožení výskytem pylu v ovzduší pro jednotlivé dny v týdnu”, vysvětluje za ČHMÚ spoluautorka stránky Lenka Hájková.

  Alergie na pyl jsou v celosvětovém měřítku závažným problémem, počet alergiků v populaci stoupá. Za posledních 30 let se počet alergiků zvýšil více než čtyřnásobně, v současné době je ohrožena až třetina populace. Množství pylu v ovzduší je ovlivňováno počasím, zejména teplotou vzduchu, větrem, slunečním zářením a výskytem atmosférických srážek. Proto ČHMÚ ve spolupráci se Zdravotním ústavem v Ústí nad Labem se rozhodl vydávat pylovou předpověď.

  Pylový semafor bude předpovídat míru rizika týden dopředu na třístupňové škále (stupeň ohrožení nízký, střední a vysoký). Informace budou aktualizovány dvakrát týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek po dobu pylové sezóny.

  Na stránkách také najdete i dlouhodobý fenologický kalendář vybraných pylových alergenů.


  Čtěte více (dokument pdf).  20.5.2020

  Tisková zpráva


  Vinná réva v hledáčku sv. Urbana i našich fenologů


  Česká republika se nachází v mírném pásmu severní polokoule. Specifické je střídání teplých dnů a chladných nocí. Tento trend se ovšem může stát záhubou pro víno. Je tomu tak právě v těchto chvílích, kdy v polovině května jsou rostliny již ve vegetačním období a vpády chladného vzduchu mohou mít devastující účinky.
  V Čechách i na Moravě docházelo k velkému rozvoji pěstování vinné révy za krále Karla IV. na konci 14. století. Oblasti jižní Moravy, středních (Mělník) a severních (Litoměřice a Most) Čech se postupně rozrůstaly a zasahovaly i do Prahy či do Loun. Střídaly se období slávy a velké produkce (Rudolf II.), a naopak úpadku a ztráty půdy či zájmu o vinnou révu (30letá válka, období po II. světové válce).
  Energie do pěstování kvalitního českého vína přichází po roce 1989. Dochází k obnově vinohradů a důraz je kladen na opravdu kvalitní produkci v menším objemu.
  Od roku 2014 pozorujeme nárůst průměrné měsíční teploty vzduchu a naopak pokles úhrnu srážek. Teplota narůstá již od počátečních měsíců roku a vegetace tedy přesouvá různé fenologické fáze do ranějších období. I vinná réva má takto ovlivněnou fázi kvetení. Bolestné jsou poté studené a mrazivé noci v průběhu května. Podívejme se tedy na projevy počasí a současný stav vinné révy.

  Celé shrnutí výsledků si lze přečíst v příloze, která je součástí tiskové zprávy.


  Čtěte více (dokument pdf).  13.5.2020


  Stav a vývoj sucha v České republice


  V úterý zasedala Národní koalice pro boj se suchem. Český hydrometeorologický ústav pro toto jednání vytvořil zprávu, která přibližuje aktuální stav vody v krajině a současnou hydrometeorologickou situaci pro území ČR. Pro porovnání je zde popsána situace v počátečním období sucha v roce 2015 a v nejsušším roce 2018. Zpráva je k dispozici v příloze.


  Čtěte více (dokument pdf).  6.5.2020

  Tisková zpráva


  Kvalita ovzduší v období nouzového stavu na území ČR


  Úsek kvality ovzduší vyhodnotil první měsíc od vyhlášení nouzového stavu na území ČR. Hodnocené období je tedy od 16. 3. do 19. 4. 2020, a je porovnáváno s přibližně stejným obdobím let předchozích.

  Zpráva se zaměřila především na imisní koncentrace oxidu dusičitého (NO2) a suspendované částice PM10.

  Hodnocení bylo provedeno pro celou ČR a speciálně pro Prahu, jako zástupce velkých měst, na které měl nouzový stav největší dopad.
  Popsány jsou zdroje hodnocených látek znečišťující ovzduší a vliv aktivity obyvatelstva na naměřené hodnoty.

  Změna stavu koncentrací NO2 v ČR během nouzového stavu ukázala, že zaznamenaný pokles je možné přisoudit řadě faktorů včetně poklesu dopravní intenzity. V Praze, která byla pro své dopravní a potažmo emisní zatížení vybrána pro podrobnější analýzu, bylo o víkendech prokázáno výrazné snížení NO2 a NOX v ovzduší v důsledku poklesu intenzity dopravy, která byla oproti normálnímu stavu o polovinu nižší, a její utlumení bylo celodenní.

  Vzhledem k rozmanitější skladbě emisních zdrojů PM10 a jejich vztahu s rozptylovými a meteorologickými podmínkami nebyly zaznamenány významné změny koncentrací PM10.


  Čtěte více (dokument pdf).  30.4.2020

  Tisková zpráva


  Neváhejte s polibkem pod rozkvetlou třešní.
  V nížinách bude třešeň 1. května na mnoha místech odkvetlá.


  „Byl pozdní večer – první máj – večerní máj – byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj.”
  Napsal před více než 180 roky K. H. Mácha. Z aktuálního fenologického pozorování vyplývá, že v dnešních dnech možná „zavánějí” jiné rostliny, keře a stromy a spousta těch, které na začátku května obdivoval básník, bude pomalu odkvetlá.

  V minulém roce jsme upozorňovali na posunutí růstových fází vegetace. Stromy i keře vynechávaly po předchozím suchém roce energeticky náročné kvetení a přecházely přímo do olisťování. I v letošním roce jsme svědky urychleného vývoje vegetace vlivem vyšších teplot.

  Tato zpráva přináší informace o třešni ptačí, která je oblíbeným prvomájovým stromem. Bohužel, pokud plánujete polibek pod tímto stromem, budete muset vyrazit na výlet do chladnějších míst, vyšších poloh. V nížinách bude třešeň 1. května pravděpodobně na mnoha místech odkvetlá. Bylo tomu tak i v roce 2019.

  Zjistili jsme, že třešeň za posledních 30 let urychlila fázi kvetení skoro o 17 dní.


  Čtěte více (dokument pdf).>> Archiv

Mapa meteorologických výstrah

Sucho

Aktuality


  28.5.2020

  Znečištění ovzduší benzo[a]pyrenem, těžkými kovy a benzenem za rok 2019

  Úsek kvality ovzduší vydává předběžnou zprávu o znečištění ovzduší benzo[a]pyrenem, těžkými kovy a benzenem za rok 2019. Autoři konstatují, že stav ovzduší v ČR se v roce 2019 pro uvedené veličiny zlepšil. Více zjistíte ve II. dílu předběžné zprávy, kterou naleznete zde.  22.5.2020

  Časopis Meteorologické zprávy

  Můžete si stáhnout z našich stránek 2. číslo časopisu Meteorologické zprávy.
  Hlavní články v čísle:

  1. Vliv odpalování zábavní pyrotechniky na koncentrace suspendovaných částic PM10 v České republice
  2. O extrémoch redukovaného tlaku vzduchu na Slovensku: najvyššie hodnoty
  3. The effects of weather extremes on the agriculture in Northern Hungary during the Maunder Minimum

  Více na casmz.chmi.cz.

   


  20.5.2020

  Obnovení provozu knihovny.

  Oznamujeme všem zájemcům, že odborná knihovna ČHMÚ bude pro veřejnost otevřena od 1. 6. 2020.
   


  19.5.2020

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava 4-2020

  K dispozici je 4. číslo „Zpravodaje” roku 2020 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci dubnu. V tomto vydání přinášíme jako zajímavost informaci o Kvalitě ovzduší v malých sídlech.


  12.5.2020

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v dubnu 2020

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v dubnu 2020 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek kvality ovzduší ČHMÚ.
  Celou zprávu za duben 2020 naleznete zde.
   


>> Archiv

Eumetsat

13.10.2010

EUMITS (EUMETSAT's Invitation to Tender System

Stránky organizace EUMETSAT, zaměřené na přehled aktuálních i plánovaných tenderů v oblasti software, hardware a služeb.  Samotný seznam tenderů je volně dostupný, podrobnější informace jsou dostupné po bezplatné registraci. Viz rovněž nabídka míst v organizaci EUMETSAT. Vzhledem k tomu, že Česká republika je plným členem organizace EUMETSAT, mohou se české firmy nebo jednotlivci ucházet jak o zakázky, tak zaměstnání přímo, prostřednictvím uvedených stránek.