Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Odborné činnosti - Oddělení hydrologie Brno

 

 • Poskytuje základní hydrologické údaje podle ČSN 75 1400, hydrologické řady, průměrné hodnoty hydrologických údajů, povodňových vln teoretických a pozorovaných a charakteristik extrémních hodnot
 • Spolupracuje na přípravě podkladů pro celostátní i regionální zprávy o stavu ŽP, ročenky ŽP, Vodohospodářský věstník, vodní bilanci a další dle pokynů OPV, OPZV a OHFB
 • Spolupracuje s RPP na vydávání hydrologických předpovědí pomocí předpovědních modelů, zajišťuje výzkum a vývoj předpovědních hydrologických modelů
 • Spolupracuje na výzkumných úkolech, provádí hydrologické studie

Oddělení: Oddělení hydrologie Brno

Odkaz:

 

 • Primární zpracování dat (monitorování množství povrchových vod, zpracování a uložení do databáze)
 • Sekundární zpracování dat (režimové zpracování časových řad hydrologických prvků a odvození dlouhodobých charakteristik)
 • Zpracování výzkumných projektů
 • Zajištění přípravy výstavby a rekonstrukce vodoměrných stanic v rámci projektů MŽP
 •  

 

Oddělení: Oddělení hydrologie Brno

Odkaz:

 

 • Primární zpracování naměřených dat, které zahrnuje kontrolu a opravu hrubých chyb pozorování, vyznačení ovlivnění režimu a přípravu pro předání do databáze
 • Sekundární zpracování dat zabývající se analýzou datových řad jak časových trendů, tak i vztahem režimu k hydrogeologické struktuře a dalším, zejména geografickým prvkům
 • Zpracování posudků a hydrologických studií ze státní sítě pozorovacích objektů podzemních vod

Oddělení: Oddělení hydrologie Brno

Odkaz:

Jméno: Hlavní úkoly

 

 • Zřizování a provozování sítě stanic pro pozorování a měření množství a jakosti povrchových a podzemních vod
 • Sběr a archivace napozorovaných údajů, budování a provoz informačního systému hydrologie
 • Zpracování naměřených údajů a jejich časové a prostorové zhodnocení
 • Analýza hydrologických charakteristik a stanovení návrhových veličin
 • Zabezpečení hydrologické předpovědní a povodňové služby, vydávání aktuálních hydrologických předpovědí a informací
 • Zpracování regionálních hydrologických studií
 • Publikace vybraných informací a údajů
 • Plnění mezinárodních závazků

Oddělení: Oddělení hydrologie Brno

Odkaz: