Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Projekty - Oddělení meteorologie a klimatologie Plzeň

Období: 1.1.2021 - 31.12.2023

Cílem projektu je vytvoření webové mapové aplikace (WMA) poskytující Správě železnic, s. o. (SŽ) předpovědní informace o pravděpodobnosti pádů stromů do prostoru dráhy. Předpověď bude pracovat s daty o vegetaci na úrovni porostů a jednotlivých (rizikových) stromů, modelem reliéfu krajiny, naměřenými meteorologickými údaji a daty předpovědi počasí, a to v rozsahu celé železniční sítě na území České republiky. Součástí projektu bude ověření vhodnosti a efektivity dostupných způsobů mapování dřevin v okolí tratí, výběr optimální metody a následné zmapování sítě SŽ. WMA bude dále sloužit jako databáze pro evidenci problémových dřevin a rizikových úseků. Za tímto účelem bude vyvinuta mobilní aplikace pro sběr dat, s propojením na webovou mapovou aplikaci.

Oddělení: Oddělení meteorologie a klimatologie Plzeň

Odkaz:

Období: 31.12.2002 - 30.12.2003

Pomocí metod součtových čar a hodnocení variability teplot a srážek 8 sekulárních stanic  byly hledány trendy a jejich změny v projevech suchých period.

Oddělení: Oddělení meteorologie a klimatologie Plzeň

Odkaz: