Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Projekty - Oddělení kvality ovzduší Hradec Králové

Období: 31.12.2006 - 30.12.2011

Cílem projektu je zpřesnit a aktualizovat scénáře vývoje klimatu na území ČR pro časové horizonty 2021-2050 a 2071-2100, upřesnit předpokládané dopady klimatické změny na sektory vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví, navrhnout vhodná adaptační opatření a podpořit plnění Národního programu na zmírnění dopadů změny klimatu v České republice.

Oddělení: Oddělení meteorologie a klimatologie Brno Oddělení meteorologie a klimatologie Praha Oddělení kvality ovzduší Hradec Králové Řízení a správa pobočky Brno

Odkaz: