Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Nabídky služeb - Oddělení emisí a zdrojů

  • Nabidka služeb OEZ, Ing. Pavel Machálek

     

    • Poskytování informací o zdrojích znečišťování ovzduší.
    • Zpracování podkladů pro rozptylové studie, programy snižování emisí, energetické generely, apod.
    • Spolupráce na řešení projektů v oblasti emisí ze zdrojů znečišťování ovzduší a spotřeby paliv.