Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Nabídky služeb - Solární a ozonová observatoř Hradec Králové

  • Poskytování údajů o slunečním záření, L. Metelka, M. Stráník

    Údaje o slunečním záření naměřené v Radiační síti ČHMÚ jsou ukládané do centrální klimatologické databáze CLIDATA odkud jsou k dispozici i externím klientům prostřednictvím SOO, OAP nebo OMK územně příslušných Poboček ČHMÚ. Tato data jsou poskytována klientům na základě oficiálních objednávek v souladu s komerčními pravidly ČHMÚ.

  • Kalibrace radiačních přístrojů, M. Stráník

    Ověřování a kalibrace  radiačních přístrojů. Konzultace instalace a provozu radiometrů.