Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Nabídky služeb - Oddělení klimatické změny

  • Poradenství k problematice klimatické změny, RNDr. Jan Pretel, CSc.

    Konsultační činnost k interpretaci problematiky klimatické změny pro území ČR, včetně rozvoje adaptačních opatření na zmírňování dopadů klimatické změny v národní podmínkách