Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Projekty - Oddělení aerologické

Období: 28.2.2007 - 30.3.2009

Mezinárodní polární rok (International Polar Year) organizovaný Mezinárodní radou pro vědu (International Council for Science - ICSU) a Světovou meteorologickou organizací (World Meteorological Organization - WMO) je čtvrtým polárním rokem navazujícím na projekty z let 1882-3, 1932-3 a 1957-8. Aby IPY 2007-8 pokryl shodné období pro Arktidu i Antarktidu potrvá dva celé roční cykly (od března 2007 do března 2009) a jeho součástí bude více než 200 výzkumných projektů zkoumajících fyzikální, biologické i sociální aspekty. Na těchto projektech  budou spolupracovat tisíce vědců z více než 60 zemí. ORACLE-03: Ozone layer and UV radiation in a changing climate evaluated during IPY je jedním z IPY projektů a je zaměřen na výzkum ozonové vrstvy a UV záření.

Oddělení: Oddělení aerologické

Odkaz: http://classic.ipy.org/development/eoi/proposal-details.php?id=99