Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Odborné činnosti - Oddělení informačního systému kvality ovzduší

 

 • řešení a koordinace prací pro české i mezinárodní projekty v oblasti znečištění ovzduší
 • spolupráce na organizaci a přípravě národních a mezinárodních konferencí a pracovních setkání

Oddělení: Oddělení informačního systému kvality ovzduší

Odkaz:

 

 • zajištění on-line předávání naměřených koncentrací na webové servery EU
 • zajištění reportingu imisních dat v rámci směrnic EU 

Oddělení: Oddělení informačního systému kvality ovzduší

Odkaz:

 

 • rozvoj aplikací GIS pro územní celorepublikové hodnocení stavu a vývoje znečištění a znečišťování ovzduší
 • zpracování a prezentace imisních i emisních dat a údajů o kvalitě srážek při aplikaci matematicko-statistických přístupů 
   

 

Oddělení: Oddělení informačního systému kvality ovzduší

Odkaz:

 

 • zajištění informování široké veřejnosti o naměřených koncentracích znečišťujících látek ve venkovním ovzduší
 • komplexní hodnocení stavu a vývoje kvality venkovního ovzduší v České republice
 • hodnocení, interpretace a prezentace kvality ovzduší s ohledem na možné účinky na zdraví, vegetaci a ekosystémy (ve spolupráci s  orgány státní správy a dalšími institucemi)
 • zpracování podkladů pro MŽP a další instituce

Oddělení: Oddělení informačního systému kvality ovzduší

Odkaz:

Jméno: Databáze ISKO

 

 • správa databází ISKO, technický a softwarový rozvoj ISKO
 • sběr a správa naměřených imisních dat a dat o chemickém složení srážek včetně registru lokalit a měřicích programů (meta dat)
 • kontrola věrohodnosti a kompletnosti naměřených dat
 • výpočet agregovaných údajů z naměřených dat
 • spolupráce na správě a vývoji státní imisní sítě; umístění a klasifikace lokalit

Oddělení: Oddělení informačního systému kvality ovzduší

Odkaz: