Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Projekty - Oddělení radarové

Období: 31.12.2006 - 30.12.2011

Program OPERA je evropskou platformou pro diskuzi a řešení odborných otázek orientovaných na operativní provoz meteorologických radarů. Po zřízení evropského radarového datového centra, OPERA zajišťuje podporu pro aplikace dat z evropske radarové sítě. Dalším důležitým cílem je harmonizace výměny radarových dat a produktů na evropské úrovni.

Oddělení: Oddělení radarové

Odkaz:

Období: 31.12.2006 - 30.12.2011

Struktura a procesy horních hranic konvektivních bouří

Oddělení: Oddělení družicové Oddělení radarové

Odkaz: