Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Nabídky služeb - Oddělení meteorologie a klimatologie Brno


  1. Informace o stavu počasí pro dané časové období a danou lokalitu v rámci působnosti pobočky:
   • informace o základních meteorologických prvcích (srážkové úhrny a intenzity srážek, průměrné a extrémní teploty vzduchu, trvání slunečního svitu, rychlost a nárazovitost větru atd.) a o výskytu meteorologických jevů (bouřky, vichřice atd.)
   • Informace o základních měřených a modelovaných agrometeorologických prvcích (teplota a vlhkost půdy v různých hloubkách půdního profilu, výpar z vodní hladiny, evapotranspirace, vláhová bilance).
  2. Informace o statistických charakteristikách klimatických a agroklimatických prvků (dlouhodobé průměry, extrémy):
   • informace o zatížení konstrukcí větrem a sněhem, větrné růžice, dlouhodobé teplotní a srážkové charakteristiky, informace o četnosti výskytu meteorologických jevů a o statistickém zajištění pravděpodobnosti jejich výskytu atd.
  3. Výpisy a výstupy naměřených, resp. modelově vypočítaných dat (evapotranspirace, vláhová bilance, zásoba využitelné vody v půdě apod.),
   • denní, měsíční a roční charakteristiky naměřených, resp. modelovaných prvků pro další zpracování.
  4. Komplexní klimatologické a agroklimatologické studie (zvláštní zřetel na evaporační, evapotranspirační a bilanční problematiku oběhu vody v krajině na celém území ČR),
   • speciální zpracování dat dle konkrétního požadavku zákazníka.
  5. Konzultace v oborech klimatologie a agroklimatologie (i pro studenty a diplomanty).

  Většina z výše uvedeného jsou placenou službou na základě písemné objednávky. Zájemcům o naše služby doporučujeme nejprve telefonický kontakt na čísle 541 421 034 (RNDr. Svatava Kozlovská a Dr. Gražyna Knozová) nebo mailem na adrese: klima.brno@chmi.cz. Diplomantům a studentům poskytujeme data pouze na základě písemné žádosti vedoucího diplomové (bakalářské, seminární aj. práce) v případě malého rozsahu dat zdarma, v případě většího množství dat pouze po uzavření smlouvy mezi ČHMÚ a vedením příslušné školy nebo katedry a za manipulační poplatek. Formulář vzoru objednávky pro studentské práce získáte na adrese: http://portal.chmi.cz/informace-pro-vas/nabidka-sluzeb/objednavky-meteorologickych-a-klimatologickych-dat.