Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Nabídky služeb - Regionální předpovědní pracoviště Hradec Králové

 • Operativní informace

   

  Meteorologické informace

   

  RPP poskytuje zejména předpovědi počasí, které se z hlediska časového dělí na:

  • velmi krátkodobé (do 6 hodin) 
  • krátkodobé (1 - 2 dny) 
  • střednědobé (3 - 6 dní) 

  Z hlediska uživatelského se vydávají různé speciální předpovědi pro tisk, rozhlas, zemědělce, údržbu silnic (hlavně v zimním období), dále pro mobilní operátory, pro energetiku, cestovní ruch, turistiku atd. Tyto informace jsou distribuovány uživatelům buď písemně (faxem, e-mailem) nebo formou osobního telefonického rozhovoru s meteorologem.

   

  Hydrologické informace

   

  RPP má denně v 10 ti minutovém kroku k dispozici informace o stavech a průtocích v hlásných vodoměrných stanicích z regionu. Na základě těchto údajů a jejich změn a po vyhodnocení meteorologické situace, zejména s ohledem na očekávané množství srážek, se zpracovávají předpovědi stavů a průtoků. Pro jejich zkvalitnění se využívá v rutinním provozu předpovědní hydrologický model.

   

  Informace o čistotě ovzduší a rozptylových podmínkách

   

  RPP poskytuje základní informace ze stanic automatického imisního monitoringu v regionu (včetně rozptylových podmínek). Z těchto stanic jsou k dispozici každých 30 minut koncentrace škodlivin v ovzduší (SO2, NOx, CO, O3), včetně některých meteorologických prvků (teplota vzduchu, srážky).