Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Odborné činnosti - Národní inventarizační systém

 

  • Mezinárodní aktivity v rámci CLRTAP (Konvence o dálkovém přenosu znečišťujících látek přes hranice států); aktivní účast na aktivitách TFIAM (Pracovní skupina integrovaného hodnotícího modelování) a TFRN (Pracovní skupina pro reaktivní dusík)
  • Splnění požadavků článku 14 Nařízení EU č. 525/2013

Oddělení: Národní inventarizační systém

Odkaz:

Jméno: NAMEA

Zpracování údajů o emisích skleníkových plynů pro potřeby Matice národních účtů

Oddělení: Národní inventarizační systém

Odkaz:

Jméno: EU ETS

 

Oddělení: Národní inventarizační systém

Odkaz:

 

  • Zajištění provozu Národního inventarizačního systému a koordinace přípravy inventarizací emisí skleníkových plynů, všeobecná a průřezová problematika včetně stanovení nejistoty, kontrolní postupy QA/QC, vykazování a předkládání dat v předepsaném formátu CRF (Common Reporting Format), příprava Národní inventarizační zprávy (National Inventory Report, NIR) a spolupráce s relevantními orgány Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a EU.
  • Zpracování podkladů pro Zprávu o Životním prostředí ČR.
  • Zpracování indikátorů vývoje emisí skleníkových plynů v ČR.
  • Inventarizace skleníkových plynů ze sektoru Průmyslové procesy, Použití rozpouštědel a dalších látek.

Oddělení: Národní inventarizační systém

Odkaz: http://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/nis/nis_uv_cz.html