Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Nabídky služeb - Oddělení podzemních vod

 • Nabídka služeb OPZV

  Poskytování dat ze státní pozorovací sítě podzemních vod: údaje o hladinách ve vrtech, o vydatnostech pramenů, o teplotě vody.
  Posudková činnost.
  Charakteristika režimu podzemní vody ve vztahu k normálu 1971-2000.
  Stanovení základního odtoku ve stanicích monitoringu povrchových vod a ve skupinách hydrogeologických rajonů.
  Hydrologické modelování, bilance, modelování proudění podzemní vody.