Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Odborné činnosti - Oddělení hydrofondu a bilancí

informační systém veřejné správy voda

Oddělení: Oddělení hydrofondu a bilancí

Odkaz:

Jméno: Správa vrstev

Technická správa vrstev GIS v hydrologii

Oddělení: Oddělení hydrofondu a bilancí

Odkaz:

 

  • FRIEND Flow Regimes from International Experimental and Network Data
  • ETN-R European Terrestrial Network for River Discharge
  • EIONET European Environment Information and Observation Network
  • GRDC Koblenz Global Runoff Data Centre

Oddělení: Oddělení hydrofondu a bilancí

Odkaz:

 

  • Statistickou ročenku životního prostředí,
  • Vodohospodářský věstník,
  • dotazník Eurostat/OECD

Oddělení: Oddělení hydrofondu a bilancí

Odkaz:

koordinace a souhrnné zpracování Hydrologické ročenky ČR

Oddělení: Oddělení hydrofondu a bilancí

Odkaz:

příprava podkladů pro vodohospodářskou bilanci, spolupráce na hydrologické bilanci

Oddělení: Oddělení hydrofondu a bilancí

Odkaz:

příprava a poskytování datových výstupů z databáze externím a interním uživatelům

Oddělení: Oddělení hydrofondu a bilancí

Odkaz:

zajišťování vývoje uživatelských aplikací režimové databáze

Oddělení: Oddělení hydrofondu a bilancí

Odkaz:

 

odborná správa a rozvoj databáze množství povrchových a podzemních vod, metodická podpora užívání replikované hydrologické režimové databáze na pobočkách ústavu

Oddělení: Oddělení hydrofondu a bilancí

Odkaz: