Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Nabídky služeb - Oddělení aerologické

 • Aerologická data - statistické charakteristiky

  Statistické charakteristiky základních a odvozených prvků na určité hladině ve zvoleném období dává tabulka ACALC - Charakteristiky prvků. Obsahuje pro každý prvek minimum a maximum s časem prvního výskytu, počet výskytů, průměr a směrodatnou odchylku. Dále obsahuje pro zvolené období směr (D) a velikost (Vr) průměrného vektoru větru, koeficient korelace (r) mezi složkami větru Vx a Vy a údaj o stálosti proudění (q).

  Přehled o průměrné rychlosti větru v určité hladině, o četnosti, maximu, minimu a čase jejich prvního výskytu ve zvoleném období a to v libovolně velkých směrových segmentech poskytuje tabulka ACALC - charakteristiky větru. Při zadávání se definuje velikost úhlu, první segment začíná v nule (otevřeně, samotná nula je vyhrazena pro bezvětří).

  Statistické charakteristiky pro libovolně zvolené intervaly určitého prvku. Pro každý interval lze opět zjistit extrémy s termínem výskytu, průměrnou hodnotu, absolutní a relativní četnost výskytu vybraného prvku v uvedeném rozmezí a v předem definovaném období. Velikosti intervalů nemusí být v celém rozsahu přípustných hodnot konstantní.

  Pro libovolně zvolenou dvojici výškových hladin lze vypočítat vertikální gradient teploty nebo rychlosti větru a zjistit statistické hodnoty těchto dvou veličin za určité období.

   

  Data v různé formě zpracování lze získat na základě písemné dohody o poskytnutí aerologických dat pro studijní (nekomerční) účely nebo za úplatu. Smluvní a cenové podmínky sjednává odd. obchodu a marketingu ČHMÚ (tel. 244032709, fax 244032235).

 • Aerologická data - hodnoty základních a odvozených prvků

  Hodnoty základních a odvozených meteorologických prvků pro libovolně zvolenou tlakovou, výškovou či teplotní hladinu, pro hladinu 1. či 2. tropopauzy (či obě současně) za libovolné souvislé či periodicky opakující se období a pro zvolené termíny výstupů. Hodnoty základních prvků jsou interpolovány z nejbližších sousedních měřených hladin, hodnoty odvozených prvků jsou počítány z prvků základních. Příklad výstupní tabulky ACALC-data

 • Aerologická data - tabulkové přehledy

  Tabulkové přehledy o jednotlivých aerologických výstupech při užití libovolného časového filtru či jiné omezující podmínky (např. výška od - do).  Výstupní tabulka může obsahovat libovolný výběr z měřených prvků a případně z dalších upřesňujících veličin (např. příznak tropopauzy, čas od začátku výstupu apod). 
  Příklad výstupní tabulky z databáze Adata