Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Projekty - Imisní monitoring

Období: 31.3.2007 - 30.3.2010

"Cíl tohoto projektu je zdokonalit popis aerosolových částic frakce PM10 se zaměřením na sekundární částice, navrhnout chemický model vzniku sekundárních částic a identifikovat zdroje a dále aplikovat a verifikovat disperzní model na území České republiky." IM a CLI se na tomto projektu podílí vzorkováním a chemickou analýzou vzorků získaných z ovzduší pro ověřování modelu CAMx.

Oddělení: Imisní monitoring Centrální laboratoř imisí

Odkaz: http://www.chmi.cz/uoco/prj/cz0049/index.html