Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Odborné činnosti - Oddělení meteorologie a klimatologie Ostrava

Interaktivní mapa meteorologických stanic ČHMÚ

Oddělení: Oddělení meteorologie a klimatologie Ostrava

Odkaz:

 

 • Vývoj specializovaných SW prostředků (.NET, C#, JAVA)
 • Transformace dat
 • Předávání dat
 • Odhad chýbějících dat
 • Internetové aplikace (PHP,HTML,Adobe Flex)

Oddělení: Oddělení meteorologie a klimatologie Ostrava

Odkaz:

 

 • Správa fenologické databáze.
 • Import historických fenologických dat.
 • Statistické analýzy.
 • Kontrola dat.
 • Specialní aplikace nad fenologickými daty.

Oddělení: Oddělení meteorologie a klimatologie Ostrava

Odkaz:

 

 • Správu klimatologické databáze Clidata .
 • Správu fenologické databáze Fenodata pro celý Český hydrometeorologický ústav.
 • Zajišťuje koordinaci vývoje a údržby databází a zajišťuje spolupráci s programátory společnosti KW Data s.r.o. kteří programují databázové aplikace.
 • Správce databáze zajišťuje instalace aplikací Clidata v rámci pracovišť ČHMÚ.
 • Vývoj a instalace aplikace Clidata GIS která slouží zejména pro prostorové kontroly dat a uživatelské využívání GIS
 • Správce databáze se podílí na řešení úkolů a projektů v prostředí GIS v rámci ČHMÚ (programování nových metod pro využívání digitálního modelu terénu (CLIDATA-DEM, IDW/SPLINE, Kriging/SPLINE, shlazování v GIS pomoci kubické konvolute, atd.).
 • Správce databáze v rámci objednávek zákazníků programátorsky připravuje speciální aplikace pro výpočty a mapové zpracování v rámci GIS, výpočty měsíčních gridů požadovaných meteorologických prvků za definované období, digitalizace GIS vrstev oblastí, podílí se na mezioborové spolupráci v rámci ČHMÚ.
 • Zajišťuje přípravu realizace, školení uživatelů a instalace aplikace Clidata v rozvojových zemích. 

Oddělení: Oddělení meteorologie a klimatologie Ostrava

Odkaz:

 

Skupina staniční sítě se zabývá správou dobrovolnických meteorologických stanic a získáváním, pořizováním, kontrolou a ukládáním naměřených a napozorovaných dat jak z dobrovolnických, tak z profesionálních stanic v rámci působnosti pobočky.

Oddělení: Oddělení meteorologie a klimatologie Ostrava

Odkaz:

 

 • Stanovení převládajících směrů větru (větrná růžice) pro lokalitu (8-mi, 16-ti směrná).
 • Stanovení převládajících směrů větru (větrná růžice) podle tříd rychlosti.
 • Větrná růžice podle tříd stability.
 • Výběr a posouzení lokality pro výstavbu větrné elektrárny (program WaSP).
 • Stanovení intenzity krátkodobých dešťů dané lokality.
 • Zařazení lokality do sněhové oblasti a výpočet základní tíhy sněhu.
 • Zařazení lokality do větrné oblasti.
 • Stanovení občanského svítání a občanského soumraku.
 • Speciální grafické nebo mapové zpracování dat.

Oddělení: Oddělení meteorologie a klimatologie Ostrava

Odkaz:

 

 • Počet dnů se srážkami vetší než 0, 1, 5, 10, 20, 50 a 100 mm.
 • Počet dnů se sněhovou pokrývkou větší než 0, 1, 5, 10, 20, 50 a 100 cm.
 • Počet dnů se s výškou nového sněhu větší než 0, 1, 5, 10, 20 a 50 cm.
 • Počet dnů s maximální denní teplotou vzduchu vyšší nebo rovnou 30°C (tropický den), vyšší nebo rovnou 25°C (letní den), nižší než 0°C (ledový den), nižší než -10°C (arktický den).
 • Počet dnů s minimální denní teplotou vzduchu nižší než 0°C (mrazový den), vyšší nebo rovno 20°C (tropická noc).
 • Počet dnů s tlakem vodní páry ve 14 hodin vyšší nebo rovný 18,8 hPa (dusný den).
 • Počet dnů se slunečním svitem.
 • Počet dnů jasných, oblačných a zamračených.
 • Počet dnů se srážkami, deštěm, sněžením, rosou, mlhou, kroupami, bouřkou, ?

Oddělení: Oddělení meteorologie a klimatologie Ostrava

Odkaz:

 

 • Denní, pentádní, dekádní, měsíční, sezónní, roční, dlouhodobá data nebo průměry, úhrny, maxima a minima základních meteorologických prvků manuálních stanic (maximální, minimální a přízemní teplota vzduchu, úhrn srážek, nový sníh, celková výška sněhové pokrývky, vodní hodnota sněhové pokrývky)
 • Termínové (7, 14 a 21 hodin), denní, pentádní, dekádní, měsíční, sezónní, roční, dlouhodobá data nebo průměry, úhrny, maxima a minima základních meteorologických prvků manuálních stanic (teplota a vlhkost vzduchu, směr a rychlost větru, teplota a vlhkost půdy, oblačnost, stav počasí a půdy)
 • 1-hod., denní, měsíční, roční a dlouhodobé úhrny délky trvání slunečního svitu manuální i automatizovaných stanic
 • 10-min, 1-hod., termínové, denní, pentádní, dekádní, měsíční, sezónní, roční, dlouhodobá data nebo průměry, úhrny, maxima a minima základních meteorologických prvků automatizovaných stanic (teplota a vlhkost vzduchu, úhrn srážek, směr a rychlost větru, teplota a vlhkost půdy)
 • 1-min, 10-min, 1-hod., 3-hod., 6-hod., denní, pentádní, dekádní, měsíční, sezónní, roční a dlouhodobé úhrny srážek z automatizovaných meteorologických stanic

Oddělení: Oddělení meteorologie a klimatologie Ostrava

Odkaz:

 

 • Teplota vzduchu (termínová, maximální, minimální, přízemní)
 • Úhrn, intenzita a doba trvání srážek
 • Výška nového sněhu, celková výška sněhové pokrývky a vodní hodnota celkové sněhové pokrývky
 • Směr a rychlost větru, údaje o čase, směru a hodnotě maximálního nárazu větru
 • Relativní vlhkost vzduchu, tlak vodní páry, sytostní doplněk
 • Délka trvání slunečního svitu a intenzita slunečního záření
 • Oblačnost, stav počasí a stav půdy
 • Teplota a vlhkost půdy
 • Atmosférický tlak vzduchu
 • Výpar z volné hladiny
 • Údaje o výskytu, intenzitě a době trvání atmosférických jevů

Oddělení: Oddělení meteorologie a klimatologie Ostrava

Odkaz:

Aktuální teplota vzduchu v ČR 

 • Vývoj GIS aplikací do systému CLIDATA
 • Vývoj GIS aplikací pro fenologickou databázi PHENODATA
 • Vývoj specializovaných GIS aplikací ukázka
 • Tvorba specializovaných GIS projektu a analýz
 • Vývoj nových interpolačních metod a algoritmů

 

Oddělení: Oddělení meteorologie a klimatologie Ostrava

Odkaz: