Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Odborné činnosti - Regionální předpovědní pracoviště Brno

 

 • Skupina zajišťuje veškeré informační výstupy z operativní hydrologie, tj. soustavný sběr a vyhodnocování aktuálních údajů o tocích a sestavení předpovědi průtoků ve vybraných profilech na 66 hodin, v případě pravděpodobnostní předpovědi na 48 hodin.
 • Skupina vydává upozornění a výstrahy před nebezpečnými hydrologickými jevy
 • Průběžně se podílí na aktualizaci odborných pokynů pro hlásnou a povodňovou službu a na povodňových plánech ucelených povodí
 • Ve spolupráci s oddělením hydrologie zajišťuje funkčnost operativní monitorovací sítě a provoz srážkoodtokových předpovědních modelů
 • Další činností je vyhodnocování srážkových úhrnů v povodích a v zimním období i monitorování zásoby vody akumulované ve sněhové pokrývce nad význačnými nádržemi v povodí Dyje
 • Při řešení problematiky hraničních toků úzce spolupracuje se slovenskými a rakouskými kolegy, a to především při výměně operativních informací

Oddělení: Regionální předpovědní pracoviště Brno

Odkaz:

 

 • Zajišťuje veškeré informační výstupy ze synoptické meteorologie
 • Sleduje aktuální stav a vývoj počasí na území České republiky, zejména v krajích Vysočina, Jihomoravském a Zlínském
 • Vyhodnocuje meteorologické prvky a jevy pozorované na pozemních meteorologických stanicích, údaje z radiosondážních měření, radarová a družicová data a údaje ze sítě detekce blesků
 • Z dostupných matematických předpovědních modelů, zejména ALADIN a dále z prognózních Center v Offenbachu, Readingu, Bracknellu a Washingtonu, vyhodnocuje předpovědi polí meteorologických prvků
 • Úkolem skupiny je rovněž upravovat meteorologické vstupy do hydrologických modelů a poskytovat produkty pro komerční využití meteorologických informací
 • Ve spolupráci s Centrálním předpovědním pracovištěm (CPP) v Praze - Komořanech je zodpovědné za vydávání výstrah před nebezpečnými meteorologickými prvky a jevy, jakou jsou např. silné srážky, náledí, nebo silný vítr, a před ostatními jevy ovlivněnými počasím, jakou jsou např. smogové situace

Oddělení: Regionální předpovědní pracoviště Brno

Odkaz: