Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Nabídky služeb - Oddělení informačního systému kvality ovzduší

 • Poradenská a konzultační činnost v oblasti hodnocení kvality ovzduší, RNDr. Jan Sládeček

  Zpracování studie na základě objednávky týkající se imisní situaci pro specifikovanou lokalitu nebo oblast.

 • Informování o kvalitě venkovního ovzduší, Ing. Václav Novák

  Informace o aktuální situaci a dlouhodobém vývoji kvality venkovního ovzduší.

 • Poskytování výstupů z hodnocení kvality ovzduší, Ing. Václav Novák

  Mapy nebo výřezy z map pro imisní nebo depoziční situaci pro daný rok nebo období a zvolenou veličinu. Komentované výsledky statistického zpracování dat o znečištění ovzduší v tabelární nebo grafické formě.

   

 • Poskytování dat, Ing. Alena Sieglerová

  Poskytování naměřených verifikovaných dat imisí a chemického složení srážek a jejich agregovaných údajů z měřicích sítí ČHMÚ v České republice.

 • Grafické a tabelární ročenky, Ing. Václav Novák

  Naměřená a zpracovaná data ve formě tabelární a grafické ročenky v tištěné podobě v českém i anglickém jazyce. Jedná se o publikace "Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech" a "Znečištění ovzduší na území České republiky", kde jsou zpracována všechna data dodaná v určeném termínu do databáze ISKO za předchozí kalendářní rok jak z monitorovacích sítí ČHMÚ, tak i ze sítí dalších organizací.