Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Nabídky služeb -

  • Naměřené údaje z observatoře Doksany jsou k dispozici případným zájemcům prostřednictvím Pobočky ČHMÚ v Ústí nad Labem. Tato data jsou poskytována klientům na základě oficiálních objednávek v souladu s komerčními pravidly ČHMÚ.
  • Komplexní klimatologické studie se zvláštním zaměřením na problematiku vláhové bilance, sucha, teplotních a vlhkostních podmínek v půdě. (M. Možný)
  • Podrobná analýza problematiky výparu, evapotranspirace, vlhkostí půdy, promrzání půdy, včetně kalibrace, konzultace instalace a provozu přístrojů pro měření. (M. Možný, J. Stalmacher)