Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Odborné činnosti - Oddělení vzorkování

 

 

  • Provoz a správu stanic s automatizovaným odběrem vzorků vody pro denní sledování režimu plavenin
  • Odběr vzorků pevných matric (plaveniny, sedimenty, biota, pasivní vzorkovače) 
  • Testování a zavádění do praxe nových metod vzorkování pevných matric
  • Provoz systému pro evidenci odebraných a archivovaných vzorků
  • Archivaci a předúpravu vzorků (lyofilizace, mletí)
  •  

 

Oddělení: Oddělení vzorkování

Odkaz: