Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Nabídky služeb - Oddělení hydrologie Praha

 • Nabídka služeb Oddělení hydrologie pobočky Praha

  Základní hydrologické údaje povrchových vod:

   • plocha povodí [km2]
   • dlouhodobá průměrná roční výška srážek na povodí [mm]
   • dlouhodobý průměrný průtok [m3.s-1]
   • M-denní průtoky [m3.s-1]
   • N-leté průtoky [m3.s-1]

  Hydrologické řady:

   • průměrné denní hodnoty hydrologických prvků
   • průměrné měsíční hodnoty všech měsíců v chronologickém sledu
   • průměrné měsíční hodnoty vybraného měsíce
   • průměrné roční hodnoty
   • průměrné hodinové průtoky

  Hydrologické údaje podzemních vod:

   • stavy (úrovně) hladiny podzemní vody [cm, m n. m.]
   • vydatnosti pramenů [l.s-1]
   • čáry překročení

  Úřední měření průtoku vody

  Měření průtoku vody moderní technologií ADCP (vhodné např. u rychlého změření průtoku na kanálech u MVE)

  Měření rychlostního pole i příčného profilu na vodním toku technologií ADCP

   

  Operativní údaje z hlásné sítě povrchových i podzemních vod

   

  Informace o koncentraci plavenin

   

  Odvození teoretických povodňových vln