Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Odborné činnosti - Observatoř Tušimice

 

- pravidelné měření koncentrací znečišťujících látek v ovzduší

- získávání meteorologických dat z mezní vrstvy ovzduší v pravidelném režimu

- provoz synoptické a klimatické stanice v profesionální síti ČHMÚ

- kampaňová a expediční měření

Oddělení: Observatoř Tušimice

Odkaz: