Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Nabídky služeb - Oddělení hydrologie Hradec Králové

 • Placené informace, poskytované oddělením hydrologie

   

  • plocha povodí,
  • dlouhodobá průměrná roční výška srážek na povodí,
  • M-denní nebo p-procentní denní průtoky,
  • N-leté průtoky,
  • povodňové vlny pozorované a teoretické,
  • vodní stavy a průtoky, přímá měření průtoků,
  • stavy hladin podzemní vody a vydatnost pramenů,
  • průměrné a extrémní hodnoty hydrologických prvků,
  • popisné údaje jednotlivých objektů v síti.