Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Organizační struktura

Odborné činnosti - Oddělení podzemních vod

 

Nedílnou součástí odborné činnosti je i spoluúčast při řešení grantových projektů či projektů výzkumu a vývoje (VaV). Více informací o současných projektech naleznete v sekci "projekty" oddělení podzemních vod

Oddělení: Oddělení podzemních vod

Odkaz:

 

Příprava podkladů a účast na zpracovaní Hydrologické ročenky ČR a Hydrologické bilance množství a jakosti vody ČR. Dále oddělení podzemních vod vytváří podklady pro státní správu např. pro Statistickou ročenku životního prostředí ČR, Zprávu o životním prostředí a zprávy MŽP pro vládu ČR.
OPZV rovněž sestavuje zprávu o Hodnotách základního odtoku v hydrogeologických rajónech a o Režimech podzemních vod v hydrogeologických rajónech pro Podniky povodí, MŽP a MZE a VÚV T.G.M

Oddělení: Oddělení podzemních vod

Odkaz:

 

Aktuální informace se poskytují v rámci týdenních a měsíčních zpráv o hydrometeorologické situaci ČR, které jsou pravidelně zasílány na Podniky povodí, VÚV T.G.M a další instituce.

Oddělení: Oddělení podzemních vod

Odkaz: